FORSIDE

ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


 Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

EN HEL VERDEN KAN GLÆDE SIG          

Verden står med al den energi, og ilt den har behov for.
Hvis maskinfabrikkerne vil ?

Tal med din bank om kontraktformulering ?

Hvordan ønsker du den?
               

Der tænkes meget på Holland,Tyskland, Belgien, England.
Energimaskinen kan blandt meget andet sikre stabil strøm ved. oversvømmelser:

 • Den starter og stopper automatisk ved vand højde på gulv i kælderen, med meget mere.
  har aldrig startproblemer,
 • Den er uafhængig af strøm udefra
 • Den er næsten støjfri
 • Forurener ikke
 • Ingen forbrug af store mængder ilt. Som i Transport industriens mange grene, med mere.
         

Forurening er et stigende problem pga de eksisterende energikilder.
ENERGY-MACHINE.dk forurener IKKE, Verdens største gave ren luft.

INFORMATION vedrørende telefonopkald: telefon er blokeret pga useriøse opkald. besvarer kun emails - send email til tk@energy-machine.dk


Information about telephone - I do only answer emails


Hjemmesidens 3 smukke ansigter med hver sit smukke udtryk.   

      
100 års forurening ser vi nu resultatet af:


 •  4,5 millioner mennesker dør af luftforurening pr. år.


Energy-machine.dk kan ændre dette:

 • Planetens nye stabile energikilde. Energy-machine.dk forurener ikke.
 • Bruger ikke ilt eller brændstof.
 • Udvikler næsten ingen varme

Energy-machine.dk kan bruges til såvel små husholdningsmaskiner, som til gigantiske anlæg.


Energy-machine.dk kan afløse alle forurenende og brændstofforbrugende motorer. Maskinfabrikker søges til produktion af denne motor.
Min bedste og dyrebareste hilsen til en målløs verden siger TK, manden bag motoren.

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk


Al kontakt venligst på e-mail


Motorstørrelsens HK opfylder alle   

krav til energi

(Ingen brug af ilt)

Motoren  kan anvendes til alt og er en holdbar løsning.
Men slidtage kan selvfølgelig ikke undgås.


En stor tak for de mange 1000 besøg på hjemmesiden. Send gerne energy-machine.dk, 
med når du skriver til andre. Det kan være en kæmpe hjælp til dine efterkommere
& alt liv.

Motoren producerer selv den energi, den har brug for, og afgiver energi til det, der er brug for til anden side.

Og den skal ikke oplades! på grund af sin egen tilsatte stabile evigheds energi. Dette system har mennesker aldrig haft i sine tanker.Her er noget til historiebøgerne.

history books. Om den menneske skabte forurenings fri,
evigheds energi kilde.


Tak for enhver tilkendelsegivelse. Her mangler ikke forståelse for
kommende liv og generationer. Tak til one.com for de rigtige billeder til de
rigtige steder.Samt tak til typografen.dk

Torben Andersen  2010

 

                               Dette billede dækker hele verden med stabil og forureningsfri energi.
Menneskets  eneste selvskabte stabile evigheds energikilde er
energy-machine.dk Udfører sit arbejde på stedet hvor den skal anvendes.

Kan også anvendes i EL BILER, som så kan undvære køre batteriet. Er varme
besparende ved afgivelse af sin evigheds energi.
slidtage undtaget.

Can also be used in ELECTRIC CARS,

which can then do without running the battery.

Is warm saving.
38 års forskning står bag energy-machine,dk en motor, der kan løse eksistrerende forureningsproblemer.


TK proposes a day of grief once a year, by law.
Help for this is necessary voices. Like your serious voice.


Alle maskinfabrikker er velkommen til at give et tilbud på køb eller igangsætning.

America, Japan, Kina. Prisen er lille, tilbuddet er generøst, men står ikke ved magt i al evighed. Naturen har sat grænsen.


Pris efter antal beboere i egen stat, og formuleret underskrevet kontrakt, hvad kan vi nå
frem til ad denne vej? Eller kom med en god seriøs ide, garantier formuleres i kontrakt
som  vi bliver enige om, spild ikke tiden, der dør 4,5 millioner mennesker om året  af luftforurening og ødelagt helbred.


Der skal mange maskinfabrikker til at fremstille motoren. En ide kunne være at danne en forening...


22-3-2019

Amerika, Japan og Kina samt maskin fabrikker tilbydes ophavsretten til fremstilling af
energy-machine.dk Du vil så få tegninger tilsendt på
energy-machine.dk


Til  Maskine fabrikker og Lovgivning. Naturen kræver anden form for 
imødekommende energi. Det drejer sig om liv og død for 4,5 millioner
mennesker pr år samt den globale opvarmning.


Planet's future pollution-free stable energy source.

All machine factories are welcome to make an offer for purchase or start sentence.

The website 23-1-2019

A lot is thought of the Netherlands Germany Belgium England Parts of the Netherlands
are lower than the sea level quote.

Here, there must be a need for a steady, stable, pollution-free fuel free machinery.

energy-machine.dk is happy to hear from the countries if there is interest in this engine,

switch, Contact

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen   


22-3-2019

America Japan China States Regioners as well as machine factories can apply for
the right of use for the manufacture of energy-machine.dk

You will then get few drawings sent on energy-machine.dk as the website describes,
everything on contract and from your bank.

All States Regions should be with the cheaper the purchase, and the faster the
production comes.The faster the cleaner air.


Som det så ud for 100 år siden og til nu, så laver vi stadig ustabile vindmøller
med meget dyr vedligeholdelse og støj miljø i stor stil, som slet ikke svarer til nutiden.


TK kommer med stabile typer vindmøller, der ikke forurener.

Jeg har "vindmøller" med rigtig lav højde uden møllevinger - min motor -
energy-machine.dk kan stå i baghaven og den hverken larmer eller forurener.
Lever op til naturens love stabil energi.Tilkobles varmvands beholderen
Tilkobles el systemet, alt kører som det plejer.

Tro det , eller lad være, men det er den nøgne sandhed.


Verden står med al den energi, den har behov for,

Og det er forureningsfri brændstoffri, iltfri, miljøfri, alsidig motor,

Dette arbejde tilbydes de nævnte landes maskinfabrikker

De næste 15-20 år skal mange millioner maskiner fremstilles.

You can expect very much information in a short time. TK

The world is with all the energy it needs,

And it is pollutionfree fjullfree versatile energy

This work offered these countries machine factories

The next 15-20 years millions of machines to be manufactured.

TK's Eternal Power Engine.

AL kontakt pr mail.


d 23-5- 2019

All American States are now informed of the new pollution-free, oxygen-free, fuel-free, environment-free, energy source.
Also in hope, the states can help with the machine factories' e-mail list.


                  En drøm om en verden ren og dejlig.

                      A dream of a world pure and lovely.

                  Værn om din egen krop

                  Protect your own body
                  tk@nergy-machine.dk

Tag ikke afstand fra planetens fremtidige forureningsfri energi kilde.

The world's greatest and most valuable good, for all life

Søger mail adresser til maskinfabrikker, små som store til opgaven med at sætte
produktion af energy-machine.dk i gang.

Til den tvivlende verden, man kan godt bruge, uden at forbruge.
Dette system er denne motors stabile energi, menneskeskabt, udstyret med.

 tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk

 

Manden der kunne , Manden der ville, Manden der gjorde det.

The man who could, the man who would, the man who did it.
Manden med 38 års forskning giver ren luft ilt miljø til Planeten.

The man with 38 years of research provides
clean air oxygen environment to the Planet.

Naturen har sat grænse.Når dette godtages falder dødstallet
                          i millionvis.
          Naturen kan man udmærket samarbejde med.
                            
også med globale op varmning. 
   Nu betaler vi med sygdom og menneske liv
         4,5 millioner menneske liv om året

   
Siden denne hjemmeside start 2o10 er 46 millioner mennesker døde af luftforurening.


Nyt  27-6-2019

Oversæt til eget sprog det er bedst
fra den orginale tekst.


energy-machine.dk besøgs tal på juni måned 351.
energy-machine.dk hjemme besøg 1 år, 5.300.


energy-machine.dk mangler emailadresser på seriøse maskinfabrikker.


En stor tak for dit besøg på hjemmesiden - og en stor tak, hvis du vil hjælpe dig selv til ren luft,
med at frembringe maskine fabrikkernes mail adresser  til energy-machine.dk.


TK proposes a day of grief once a year, by law.
Help for this is necessary voices.


Giv en hjælpende energi hånd til  kommende millioner mennesker.

Foundations give a helping hand to future millions of people.

TK can refer to 4.5 million people killed by air pollution per year.
At home since the establishment 9 years ago, now there are 46 million killed by air pollution.

If we can also make a fund called human defense, the death of 46 million people
and bad enough enough to start up? asks TK.Thanks to the Bill Gates Fund for information.
Hope there are many funds that see this home website thank you.


Afløser det 3 gamle, W W W vind-vand-varme. Med tilhørende alt liv på planeten. denne energy-machine.dk
gør alle nuværende
forurenende energikilder urentable, de hører ikke nutiden til, og nu ser vi også naturen
blander sig, kan ikke bære mere.


TK gør nu fonde opmærksom på denne hjemmeside energy-machine.dk.
Der er jo noget der kaldes dyrenes værn, kan der også oprettes et menneskeværn? med 46 millioner dræbte siden 2010 af luftforurening.


Planetens hjemmeside. d 5-8-2019
38 års forskning og udviklingsarbejde. 

Husk livsvigtig information.
Det er hvad energy-machine.dk tilbyder mennesker og Planeten.
Et langt bedre liv i den sidste halvdel af dit liv. Ren luft, ren ilt, rent miljø.


Motoren kan bruges af alle og bruger ikke ilt og brandstof,  vand og afgiver ikke varme:

 • Offentlig belysning
 • Transport Industrien - offentlig og private
 • Auto Industrien 
 • Fly Industrien 
  Skibs Industrien
 • Opvarmning  i industrien & private med meget mere.
  Husk der skrives kontrakt på det vi bliver enige om er gyldige.


  De gamle ustabile forurenende energikilder gøres urentable.

  T K retter ind og fremstiller motoren, der ikke forurener, ikke afgiver varme. Den gør alle nuværende energikilder urentable. Den globale opvarmning siger  hura for det.

  21-9-2019
  Hvad siger Rumforskningen til et godt & velegnet motor tilbud.
  En motor der arbejder på egen tilsat stabil evigheds energi ingen opladning, styre system og plasering må rumforskningen tage sig af.
  Et ubeskrivligt gode til mennesker Planet & forskningen.
   Man kan godt bruge uden at forbruge. Hvem ved hvad Rumforskningen kan få ud af denne
  beskrevet evigheds energi motor, slidtage undtaget. Måske uden tilsvining og voldsomt brug af ilt
  som der sker nu?.


  Tak til en hjælpende hånd ? til maskinfabrikker - send gerne liste med mailadresser i
  Amerikas stater, Japans regioner, Kinas regioner,
  Det vil senere blive oplyst på hjemmesiden hvilken regioner og stater
  der medvirker til en renere Planet. 

  Skulle det være tilfældet, at fonde har fået øje på
  denne enorme omvæltning i energi sektoren med mere, er adressen den samme.
  Der er stadig tale om 4,5 millioner menneskers liv og død pr år luftforurening.

  Tak for de mange tusinde besøg, på hjemmesiden nu pr år.


Alle Amrikas stater, alle Japans regioner, alle Kinas regioner,

Skal vi starte her?
Alabama Statens Kontor. d 23-8-2019
Kontakt søges til disse kontorer som menes at være forpligtet at oplyse sine borgere og maskinfabrikker og nyhedsmedier om livsvigtig information.
4,5 millioners død pr år på grund af luft forurening. Når dette er foretaget sendes det til
tk@energy-machine.dk hvilken stater der medvirker til Planetens nye energi kilde, naturen har sagt stop og mindre forurening, som kræver de mange døds ofre. På forhånd TAK . 
Narurens nødvendige moderne stabile evigheds energi kilde. T V 2 -12-10-2019 -30,000 japaner uden strøm, Det ville aldrig kunne ske, her eller der med stabile
energy-machine.dk et godt råd, hold ikke fast i gamle ustabile energi kilder.

Naturen bestemmer. Naturen godtager energy-machine.dk


Det oplyses her til morgen i tv at Vestas fyrer 90 mand i Ringkøbing . Det er kedeligt men måske kan alle begynde at forstå at Naturen bestemmer.TV oplyser
om mange flere fyringer også i Tyskland  flere hundrede.Vesta og Simens. d 30-9-20219
Vesta og Simens kan det have interresse med et rimligt samarbejde?
I har kunderne endnu,T K Jeg har evigheds fremtidens energi kilde.Ifølge
naturens love.

Energy-machine.dk har længe ventet på at vindmølleindustrien ville søge kontakt. Til moderne
ren luft og miljø.Som svarer til nutiden. Tinus Kristensen har i sit tidligere arbejde med varme og gnidningsfri modstand som man påstod, man ikke kan,det kunne TK og han kunne også give

10 års garanti på sit arbejde, også på slidtage. Alt holdt som skriftlig lovet.
Maskine fabrikker hvad ønsker i, i forbindelse med tilbudet? giv venligst udtryk for dette.


It is reported this morning on TV on 28-9-2019 that Vestas fires 90 men in Ringkøbing. It's boring but maybe everyone can start to understand that Nature decides.


Planet's future in the world new pollution free, stable energy source.
38 years of research.

Energy President.

Tinus Kristensen
tk@energy-machine.dk
www.energy-machine.dk            
 
 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Copyright © All Rights Reserved.