FORSIDE

ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


 Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

                      EN HEL VERDEN KAN GLÆDE SIG
                  Verden står med alt den energi, den har behov for.
      Hvis maskine fabrikkerne vil ?

      Tal med din bank om kontraktformulering ? Hvordan ønsker du den?
                Der tænkes meget på Holland,Tyskland, Belgien, England.

                                   En( Katestrofe oversvømelse )
Og andre oversvømmelse Aldrig start problem, Aldrig afhængig af  strøm ude fra.          

Strøm til alle steder hvor der ikke er strøm. energy-machine.dk er næsten støj fri.

Det forurenede drikkevand er konstateret 2019. Oplyser Dansk TV.
 Verdens livsvigstige energi-side, energy-machine.dk


Tlf er blokeret useriøse mange henvendelser.

Kun seriøse mail besvares.


                                                             

                      

                                                                                                     

                                                                                                       Naya


En stor tak for de mange  besøg på hjemmesiden. Send altid energy-machine.dk      
mail med, når du skriver til andre, en kæmpe hjælp og gode til dine efterkommere & alt liv.


100 års forurening af det groveste, prisen er,  at 4,5 millioner

mennesker dør af luftforurening pr år.

Energy-machine.dk kan ændre dette:

Planetens nye stabile energikilde. Energy-machine.dk forurener ikke.
Bruger ikke ilt eller brændstof. Udvikler næsten ingen varme.

Energy-machine.dk kan bruges til såvel små husholdningsmaskiner, som
til gigantiske anlæg.

Energy-machine.dk kan afløse alle forurenende og brændstofforbrugende
motorer. Maskinfabrikker søges til produktion af denne motore.
Min bedste og dyrebareste hilsen til en målløs verden siger TK, manden bag motoren.

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk


Al kontakt venligst på e-mail


Motorstørrelsens HK opfylder alle

krav til energi

(Ingen brug af ilt)

 Motoren  kan anvendes til alt.

Slidtage undtaget.

                                                                                         Kamilla
 
Vidste du energy-machine.dk ikke deler med andre, men giver til alle,

Tænk altid på ren luft, dit liv og miljø og også drikkevand, fra hanen i Damnark.
Husk energy-machine.dk  afgiver evigheds energi på stedet hvor den skal bruges.
Behøver ikke opladning af energi.


Tak for enhver tilkendelsegivelse. Her mangler ikke forståelse for
kommende liv og generationer. Tak til one.com for de rigtige billeder til de
rigtige steder.Samt tak til typografen.dk

Torben Andersen  2010

 


   
                                 Dette billed dækker hele verden med stabil forurenings fri energi.
                  Mennesket eneste selvskabte stabile evigheds energi kilde.


                                                           38 års forskning. Ren energi.


               

Hjælp til dette er nødvendige stemmer. Gerne din seriøse stemme.

TK proposes a day of grief once a year, by law.
Help for this is necessary voices. Like your serious voice.


Alle maskinfabrikker er velkommen til at give et tilbud på køb eller igangsætning.

America Japan China. Tilbudet er stort, men ikke vedvarende.
Til  Maskine fabrikker og Lovgivning. Naturen kræver anden form for 
imødekommende energi.


Planet's future pollution-free stable energy source.

All machine factories are welcome to make an offer for purchase or start sentence.

The website 23-1-2019

A lot is thought of the Netherlands Germany Belgium England Parts of the Netherlands
are lower than the sea level quote.

Here, there must be a need for a steady, stable, pollution-free fuel free machinery.

energy-machine.dk is happy to hear from the countries if there is interest in this engine,

switch, Contact

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen   


Planetens nyskabelse af format. 

(Det har alle krav på) når der er skrevet kontrakter nok ca 500 maskine fabrikker tilstræklig
til at holde hakkere og useriøse borte.

Bliv din egen forurenings fri brandstof fri,ilt fri,miljø fri,
energi kilde levenrandør, det gør du med energy-machine.dk
Der kan også blive tale om at danne forening. Giv et håb til en renere verden du ikke dør af.


Amerika, Japan og Kinas Stater Regioner - er der interesse for energy-machine.dk?

Forslag: Staterne køber hver især ophavsretten til at producerer energy-machine.dk?


Pris efter antal beboere i egen stat, og formuleret underskrevet kontrakt, hvad kan vi nå
frem til ad denne vej? eller kom med en god seriøs ide, garantier formuleres i kontrakt
som  vi bliver enige om, spild ikke tiden,  der dør 4,5 millioner mennesker om året  af luftforurening ødelagt helbred.


22-3-2019

Amerika, Japan og Kina samt maskin fabrikker kan søge om

ophavsretten til fremstilling af energy-machine.dk Du vil så få tegninger tilsendt på
energy-machine.dk

22-3-2019

America Japan China States Regioners as well as machine factories can apply for
the right of use for the manufacture of energy-machine.dk

You will then get few drawings sent on energy-machine.dk as the website describes,
everything on contract and from your bank.

All States Regions should be with the cheaper the purchase, and the faster the
production comes.The faster the cleaner air.

Som det så ud for 100 år siden og til nu, så laver vi stadig  ustabile vindmøller.
med meget dyr vedligeholdelse og støj miljø i stor stil, som slet ikke svarer til nutiden.
Vendt med køb af af energi, som er ustabil, det bliver og er urentabelt allerede nu.

Det er nu (i 2019) 9 år siden denne hjemmeside tog sin begyndelse.

TK kommer med stabile type vindmøller,forurenings fri også miljø fri
også i baghaven, uden møllevinger. og ikke mindst brandstof motoren tid er forbi.
( Læg din uvidenhed til side vedrørende dette emne.)
Tro det om du vil, det er den nøgne sandhed.


Denne energimotor fås også som afløser for nuværende
gammeldags, ustabile, støjende vindmøller. Både til lands, til vands,
og i luften, Ja også i bag haven. Godkendt af naturen og
fysikkens love. En guldklump til hele Planeten

               


Verden står med al den energi, den har behov for,

Og det er forureningsfri brændstoffri, iltfri, miljøfri, alsidig motor,

Dette arbejde tilbydes de nævnte landes maskinfabrikker

De næste 15-20 år skal mange millioner maskiner fremstilles.

You can expect very much information in a short time. TK

The world is with all the energy it needs,

And it is pollutionfree fjullfree versatile energy

This work offered these countries machine factories

The next 15-20 years millions of machines to be manufactured.

TK's Eternal Power Engine.

ALT kontakt pr mail.


Sekretær søges

Deltid, måske hjemmearbejde, med billede pæn og nobel dame til hjemmesiden,
vil du være verdensberømt og gøre dit arbejde i forbindelse

med ren luft til dig selv og dine børn og efterkommere,
Giv en hånd med til en verden, som er svinet til, så 4,5 millioner mennesker
dør om året af luftforurening. Med tilhørende dårlig alderdom. Nu meddeler tv forurenet

grundvand. Send mig en mail og hjælp til hjemmesidens videreførelse.


Planetens nye energikilde, hvis maskinfabrikkerne vil. Til lands, til vands og i luften kan  
denne motor anvendes uden at forurene. Hvor mange millioner menneske liv kan denne

motor redde fra forureningsluften? vel nok det samme antal 4,5 millioner.

Så kan naturen igen være med.

Tinus Kristensen

 tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk


d 23-5- 2019

All American States are now informed of the new pollution-free, oxygen-free, fuel-free, environment-free, energy source.
Also in hope, the states can help with the machine factories' e-mail list.


                  En drøm om en verden ren og dejlig.

                      A dream of a world pure and lovely.

                  Værn om din egen krop

                  Protect your own body
                  tk@nergy-machine.dk

Tag ikke afstand fra planetens fremtidige forureningsfri energi kilde.

Der vil senere på hjemmesiden blive oplyst, hvad er stabilt evigheds energi,
slidtage undtaget, når maskine fabrikkerne kommer igang. 

Søger mail adresser til maskinfabrikker, små som store til opgaven med at sætte
produktion af energy-machine.dk i gang.

Til den tvivlende verden, man kan godt bruge, uden at forbruge.
Dette system er denne motors stabile energi menneske skabt, udstyret med.

 tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk

 

 Manden der kunne , Manden der ville, Manden der gjorde det.

 The man who could, the man who would, the man who did it.
 Manden med 38 års forskning kan noget som du ikke kan.

     Naturen har sat grænse
                            
også med globale op varmning 
   Nu betaler vi med sygdom og menneske liv
      4,5 millioner menneske liv om året.citat.

        På 9 års basi hjemmesiden, er 46 millioner mennesker døde af luft forurening.


Nyt  27-6-2019

Oversæt til eget sprog det er bedst
fra den orginale tekst.

energy-machine.dk besøgs tal på juni måned 351.
energy-machine.dk hjemme besøg 1 år, 5.300.

Mangel på maskine fabrikkers e-mail. maskine fabrikker der er mange års arbejde.
En stor tak for dit besøg en stor tak hvis du vil hjælpe dig selv til ren luft,
med at frembringe mail adresser list, til energy-machine.dk.
Et godt liv for efterkommer er betingelsen ren luft,
en bekræftelse 4,5 millioner mennesker,
dør af luft forurening pr år sitat. Et godt eksempel til drivhus gartnere forlæng dagen
med lys og varme med ren energi, det samme transport industrien ingen optankning,
Fly industrien ingen optankning. Bør hurtig udvikle sig til den brandstof frie motor.
Om 10 år er det ikke oplade el biler, det er biler med motor som omtales her.
der enderholder forurenings fri evigheds system, ingen optankning slidtage undtaget.
Planetens nye forurenings fri evigheds energi kilde. Planetens største gave nogen sinde.
Hvad siger millitæret i hele verden til sådan en tingest. ?? samt områder i hele verden
der ikke har lys og varme og motor til redskaber ?????.

Denne evigheds energi kilde hemlig holdes, patent love og regler,til maskine fabrikker
har givet sig tilkende, med udførelse af arbejdet.
Imødeser gerne din kommentar og gode råd. Tak


TK proposes a day of grief once a year, by law.
Help for this is necessary voices.


Giv en hjælpende hånd til  kommende millioner mennesker.

Foundations give a helping hand to future millions of people.

TK can refer to 4.5 million people killed by air pollution per year.
At home since the establishment 9 years ago, now there are 46 million killed by air pollution.
TK is now looking for funds for small amounts for person hiring annually and rolling office.
there is something called the animals' guard,


If we can also make a fund called human defense, the death of 46 million people
and bad enough enough to start up? asks TK.Thanks to the Bill Gates Fund for information.
Hope there are many funds that see this home website thank you.


Tro ikke verden er gået i stå på grund af planetens nyskabelse, det er kun menneskers vidre udvikling, i dette

tilfælde med en ny energi kilde.forurenings fri, brandstof fri ilt fri, miljø fri, systemet er et evigheds

menneskeskabt system, slidtage undtaget.
Lad ikke din uviden hed og fantasiløshed præge dette emne, som koster millioner mennersker livet pr år på 
grund af luft forurening.

En tak fra manden der står bag denne ubeskrivlig gode nyskabelse 38 års forskning, som fra hjemmesidens opstående 9 år,
har kostet 46 millioner mennesker livet citat. Og i det store hele en dårlig alerdom. Tænk også på dine børn,
det første åndedrag er

forurenet luft. FORURENET LUNGER DÅRLIG HELBRED. En stor tak til google som også følger denne

hjemmeside.
Tro på naturen bestemmer for det gør den. TK gør krav på nyskabelsen af den forurenings fri energi kilde
brandstof fri, ilt fri, miljø fri.

Afløser di 3 gamle, W W W vind-vand-varme. Med tilhørende alt liv på planeten. denne energy-machine.dk
gør alle nuværende
forurenings energi kilder urentable hører ikke nutiden til, og nu ser vi også naturen
blander sig, kan ikke bære mere.


T K kan henvise til 4,5 millioner mennesker dræbt af luft forurening pr år.

Hjemme siden oprettelse for 9 år siden, nu er der tale om 46 millioner mennesker dræbt af
luft forurening.
T K gør nu fonde opmærksom på denne hjemmeside energy-machine.dk.
Der er jo noget der kaldes dyrenes værn,
kan der også oprettes et menneske værn? med 46 millioner dræbte siden 2010 af luft forurening.?


Planetens hjemmeside. d 5-8-2019
38 års forskning og udviklings arbejde. 
Det er hvad energy-machine.dk tilbyder mennesker og Planet.
Et langt bedre liv i den siste halvdel af dit liv. Ren luft ren ilt, ren miljø.

Planetens nye stabile evigheds system energi kilde, slidtage undtaget.
Transport Industrien offentlig og private ingen varmeafgivelse
Auto Industrien  ingen varmeafgivelse
Fly Industrien  ingen varmeafgivelse
Opvarmning Industrien & private  ingen varmeafgivelse
Den globale opvarmning  ingen varmeafgivelse
Offentlig belysning i hele verden ingen varmeafgivelse
De gamle ustabile forurenings energi kilder gøres urentable, ingen varmeafgivelse
Denne energy-machine.dk forurenings fri, brandstof fri, ilt fri,miljø fri, ingen varmeafgivelse
er værktøjet til en ren verden og luft, samt den globale opvarmning som også planeten godkender, ingen varmeafgivelse samt det høje døds tal som naturen og TK nu har taget fat i.
Naturen bestemmer. T K retter ind og fremstiller motoren, der ikke forurener ingen varmeafgivelse
og dermed gører alle gamle energi kilder urentable. ingen varmeafgivelse
Tak til en hjælpende hånd ? til maskine fabrikker mail list adresser i
Amerikas stater, Japans regioner, Kinas regioner,
Det vil senere blive oplyst på hjemme siden hvilken regioner stater
der har medvirker til en renere Planet mindre døds tal i millionvis
på grund af luftfoureningen. Skulle det være tilfældet fonde har fået øje på
denne enorme omvæltning i energi sektoren med mere, er adressen den samme.
Tak for de mange tusind hjemme besøg.


Kontakt venligst
Tinus Kristensen
tk@energy-machine.dk
www.energy-machine.dk 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

Copyright © All Rights Reserved.