FORSIDE

ENERGY-MACHINE


Revolution i energiens og fysikkens verden.


Klar til produktion eller salg.


Udviklet af Tinus Kristensen, fhv. indehaver af TK Formstål, Aarhus

ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


 Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

 

     EN HEL VERDEN KAN GLÆDE SIG
                           Verden står med alt den energi den har behov.
                                 Hvis maskinfabrikkerne vil ?

       Tal med din bank om kontrakt formulering ? hvordan ønsker du den?

         Der tænkes meget på Holland,Tyskland, Belgien, England
                                       ( Contact mail only )
       Det forurenede drikke vand er konstateret 2019. Oplyser TV

 2018  En stor tak for de mange  besøg på hjemmesiden.

100 års forurening af det groveste, resultat er, at 4,5 millioner

mennesker dør af luftforurening pr år.

Energy-machine.dk kan ændre dette:

 Planetens nye menneske skabt stabile energikilde. Energy-machine.dk forurener ikke.
Bruger ikke ilt eller brændstof. Udvikler næsten ingen varme.

Energy-machine.dk kan bruges til såvel små husholdningsmaskiner, som
til gigantiske anlæg.

Energy-machine.dk kan afløse alle forurenende og brændstofforbrugende
motorer. Maskinfabrikker søges der kan producere motoren.
Min bedste og dyrebareste hilsen til en måløs verden siger TK.
Håber 4,5 millioner vil passe bedere på sig selv om året.Det gør du med

energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk


Al kontakt venligst på e-mail


Motorstørrelsens HK opfylder alle krav til energi.

  • Normal motorslidtage
  • Kan også produceres i plast


         Motoren  kan anvendes til alt.

  • Opvarmning af beboelse m m.
  • Bil motorer, flymotorer, togmotorer.
  • Skibsmotorer i alle størrelser.
    Ubåde ingen brug af ilt til drivkraft. 
      

Tænk altid på ren luft,dit liv og miljø og nu drikke vand, fra hanen.i Damnark.
Husk energy-machine.dk  afgiver evigheds energi på stedet hvor den skal bruges.

Behøver ikke oplagring af energi. Mennesket drøm,


Tak for enhver tilkendelsegivelse her mangler ikke forståelse for
kommende liv og generationer. Tak til one.com for de rigtige billeder til de
rigtige steder.Samt tak til typografen.dk

Torben Andersen  2010

 


Alle maskinfabrikker er velkommen til at give et tilbud på køb eller igangsætning.

America Japan China

Planet's future pollution-free stable energy source.

All machine factories are welcome to make an offer for purchase or start sentence.

The website 23-1-2019

A lot is thought of the Netherlands Germany Belgium England Parts of the Netherlands
are lower than the sea level quote.

Here, there must be a need for a steady, stable, pollution-free fuel free machinery.

energy-machine.dk is happy to hear from the countries if there is interest in this engine,

switch, Contact

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen   

 En stabil motor til alt. Den forurener ikke, bruger ikke brændstof, ilt, vand eller varme.


Lad ikke din uvidenhed påvirke dig, vi går alle rundt med meget uvidenhed,
det kan ikke være anderledes, det utrolige evigheds menneskeskabt systems
sammensætning er
i overstemelse og godkendelse med naturens og fysikkens love.
Derfor denne stabile evigheds energi kilde. Derfor ingen optankning. Motorslidtage
undtaget.Det forventes maskinfabrikkerne har produktionen igang inden for 2 år,
gør dig den ulejlighed med uvidenhed, den gamle myte det kan jeg ikke,
det forstår jeg ikke, det gider jeg ikke. Disse ord har aldrig været brugt her i firmaet.

Også bil fabrikkerne tiden er på ønskesedlen.
Samt fly fabrikkerne. Som ikke længere medfører brandstof og vægt af dette
samt et kæmpe forbrug af ilt,
samt de mange fly ulykker, energy-machine.dk motoren overtager nu og fremstiller
alt stabilt motor kraft. Da naturen kræver dette, meneskernes døds tal er på
4,5 millioner pr år. luft forurening på det groveste. En meget stor nedsættelse
af luft forurening og ilt forbrug den globale opvarmning.  tk@energy-machine.dk

Planetens nyskabelse af format. 

(Det har alle krav på)

(It has every claim)

Det gælder den bagerste halvdel af livet.        


En tak til google for en kæmpe annonce
hjælp og udbredt viden, som ingen anden

nyhed har formået, som nu er 9 år gammel.
og stadig ikke fatter rigtigheden af livsvigtig
oplysning. Som bekræftelse 4,5 millioner døde
mennesker pr år af luft forurening.                                         Sekretær
tk@energy-machine.dk  Den nøgne sandhed.           Alt kontakt venligst på e-mail

En rigtig god oplysning hold øje med hjemmesiden.

Amerika Japan Kinas Stater Regioner er der interesse for energy-machine.dk sælges så
staterne køber hver især ophavsretten til at

produktserer energy-machine.dk?
Pris efter antal beboere i egen stat, og formuleret underskrevet kontrakt, hvad kan vi nå
frem til ad denne vej? eller kom med en god
seriøs ide, garantier formuleres i kontrakt som

vi bliver enige om, spild ikke tiden der dør 4,5 millioner mennesker om året  af luftforurening

ødelagt helbred.

22-3-2019

Amerika Japan Kina Stater Regioners samt maskine fabrikker kan søge om

ophausretten til fremstilling af energy-machine.dk du vil så få tegninger tilsendt, på
energy-machine.dk
som hjemmeside beskriver, alt på kontrakt og fra din bank.

Alle Stater Regioner skulle gerne være med, jo billigere bliver køb, og jo hurtigere
kommer produktionen igang. Jo hurtigere renere luft, jo hurtigere lave døds tal i
millionerne 4,5milioner.


22-3-2019

America Japan China States Regioners as well as machine factories can apply for
the right of use for the manufacture of energy-machine.dk

You will then get few drawings sent on energy-machine.dk as the website describes,
everything on contract and from your bank.

All States Regions should be with the cheaper the purchase, and the faster the
production comes.The faster the cleaner air, the faster the lower death figures in the
millions 4.5.
Skulle der være en forfatter der vil lave en god artikkel om mennesket dygtighed,
Så har du ubeskåret givet dit bidrag til en renere verden, og dit logo med her.
Som det så ud for 100 år siden og til nu, så laver vi stadig  ustabile vindmøller,
med meget dyrt vedlige holdelse, og støj miljø i stor stil, som slet ikke svarer til nutiden.
Vendt med køb af af energi som er ustabil det bliver og er urentabel allerede nu.
Det er nu 9 år siden denne hjemmeside tog sin begyndelse.
TK kommer med stabil type vindmøller,forurenings fri også miljø fri
også i baghaven, uden møllevinger. ( Læg din uvidenhed til side
vedrørende dette emne.) Nyskabelsernes tid er ikke forbi.

Tro det om du vil, det er den nøgne sandhed. Du må respekter.

Denne energi motor fåes også som afløser for nuværende
Gammeldags ustabile støjende vindmøller. Både til lands,til vands,
og i luften, Ja også i bag haven.
Godkendt af naturen og
fysikens love. En guldklump til hele Planeten
Som alle vender ryggen til medens 4,5 millioner dør af
luftforurening pr år. Giv din støtte til dine børn & børne børn.
Vis dem fortæl dem om livet barske vilkår.

Der sendes om kort tid flere hundrede mail til. 
Amerika Japan Kinas Stater Regioner.Tilkendegivelse for modtagelse ønskes.
Kontakt oplys mig gerne med maskine fabrikkernes mail list adres. ?
Det drejer sig om liv i million vis. Den bagerste del
af livet. T K formoder dem som har fået personlig 
mail, men tilbage holder livs vigtige oplysninger
må have en mail mere, dette gælder alle lande,
dette vil så oplyses først, bliver på hjemmesiden.
Planetens nye energikilde.( 2019)

Several hundred emails are sent shortly
America Japan China's States Regions.
Spørg fagmanden, energy-machine.dk  gennem 38 år.
(100 års moderne forurening er på retuer, naturen
siger stop). Det gør den også med forurening af
grundvandet, tv oplysning, så kom frygten som frygtet

gennem 30 år. d 3-5-2019.Skal vi nu igennem flere
generationer eller mere døje med forurenet drikke vand.Tænk på både mennesker og dyr Planeten.Og hvad kommer døds tallet på for drikke vand de næste 100 år,

Det bliver ikke mindre end luft forureningen?

               ( 20-jun 2010 ) tk@energy-machine.dk start )
Der kan forventes meget meget stor oplysning om kort tid. TK

Verden står med alt den energi den har behov for,

Og det er forureningsfri brandstoffri, iltfri, miljøfri, alsidig motor,

Dette arbejde tilbydes de nævnte landes maskine fabrikker

De næste 15-20 år mange millioner maskiner skal fremstilles.

You can expect very much information in a short time. TK

The world is with all the energy it needs,

And it is pollutionfree fjullfree versatile energy

This work offered these countries machine factories

The next 15-20 years millions of machines to be manufactured.

TK's Eternal Power Engine.

ALT COMMUNICATION-E-MAIL.

Sekretær søges

Deltid måske hjemme arbejde, med billede pæn og nobel dame til hjemmesiden,
vil du være verdens berømt og gøre dit arbejde i forbindelse

med ren luft for dig selv og dine børn og efterkommere,
Giv en hånd med til en verden som er svinet til så 4,5 millioner mennesker
dør om året af luftforurening. Med tilhørende dårlig alderdom. Nu meddeler tv forurenet

grund drikke vand.Smukke dame send mig en mail og hjælp til hjemme sidens videre førelse, og oplysninger.
Den forurenings fri motor ilt fri, brandstof fri, miljø fri, samt den globale opvarmning, løser problemet.
energy-machine.dk Planetens nye energi kilde hvis maskine fabrikkerne vil. Til lands til vands i luften kan  denne motor anvendes forurenings fri.  For 100 år stod vi med olie og brand stof svenderiet, nu

står vi med miljø forureningen som er stærk tiltagende over hele Planeten.
Nej lad nu Planetens nye forurenings fri, ilt fri, brandstof fri,miljø fri, nergi kilde, komme til. Og bevare helbredet.
                      

Best regards

Tinus Kristensen

 tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk

                           

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Copyright © All Rights Reserved.