NYT FRA TK

ENERGY-MACHINE

 

Revolution i energiens og fysikkens verden.

 

Klar til produktion eller salg.

 

Udviklet af Tinus Kristensen, fhv. indehaver af TK Formstål, Aarhus

Nyt fra Tinus Kristensen (TK)

 

22.11.2018

Advokatbistand ønskes!

 

Planetens nye energikilde søger advokatbistand, der kan hjælpe med at kontakte fonde og undersøge Patentdirektoratets & Fysikkens love.

 

1. Kan en maskine patenteres, når grundlaget for den bl.a. er, at balancepunktet overskrides ?

uden at den taber højde?

2. Er patentreglerne i andre lande identiske med de danske?

 

Kontakt mig venligst pr. email:

tk@energy-machine.dk

 

 

oktober 2018:

 

De sidste tests er foretaget, og ALT i motoren fungerer.

Energi-maskinen er derfor klar til salg eller igangsætning.

 

  • Den bruger hverken brændstof, ilt, vand eller varme. Den er støjsvag og forurener ikke.
  • Motoren er baseret på et selvroterende system.
  • Kan anvendes til opvarmning med ELEKTRODER i vandbeholderen.

 

Slidte motordele skal selvfølgelig udskiftes, men ellers er der ingen udgifter til energi-maskinen.

 

d 30-11-2018

VINDMØLLE INDUSTRIEN kan med stor fordel anvende maskinen til vindmøller, der går i stå pga manglende vind.

Og formeget støj, Og dårligt miljø for en vindmølle.

 

Også fly industrien bør glæde sig over den brandstof fri motor, og ingen brandstof tanke,

Der søges også maskine fabrikker i plast industrien små motorer til opladning af computere.

 

Tinus Kristensen har tidligere udviklet et bremsesystem som det daværende Jydsk Teknologisk Institut afviste kunne lade sig gøre.

 

Det var et varme- og gnidningsfrit bremsesystem. TK gav 10 års garanti på systemet, og det holdt i alle årene.

 

Kontakt Tinus Kristensen, hvis din virksomhed er interesseret i at købe eller igang sætte maskinen.

Send en mail:

tk@energy-machine.dk

 

 

Gamle smukke vindmøller fornyer sig ja det gør nyere også, energy-machine.dk

som er forureningsfri, brændstoffri, iltfri miljø fri, til en verden som er ved at dø af forurening

4,5 millioner pr år. Men ingen vindmøller kan dreje rundt i stille vejr, det kan den nye energi maskine hjælpe dem med, da den indeholder evigsheds menneskeskabt stabilt teknik som ikke kræver optankning, kun slidte motor dele udskiftes.

Planetens fremtid ligger i denne enestående maskine, som evigheds stabil energikilde.

 

 

Naturen bestemmer ikke alt, energimaskinen kan vande og afvande store områder uden at forurene planeten. Energi

maskinen udfører alt arbejde og fremstiller også EL, afløser al energi inden for transportsektoren, en stor hjælp til

nedbringelse af den globale opvarmning.

 

Vi havde en sommer, unormal varm, i 2018 hvornår får vi en unormal vinter? som stopper alt energitilførsel. undtagen den

stabile energy-machine.dk den bliver offentlig og hver mands eje.

 

Ville det være en god ting med en energimaskine som kan redde menneske liv fra at fryse ihjel ?.

Enhver husstand som har prøvet oversvømmelse bør have en sådan stabil energimaskine som altid er klar til at pumpe vand

ud. Under uvejr starter og kører maskinen med det samme du ønsker.

Maskinen fremstiller direkte trækkraft og El. Denne stabile maskine gør det muligt også at få moderne energi ud til fjerne

områder i verden som ikke har EL eller anden form for energi også at skabe grønne leve steder, i form af kunstig vanding

uden at forurene luften med dyrt brandstof.

 

Forventer at høre fra vindmølle industrien og bestyrelser, om det

enestående tilbud i denne energi verden.

 

Verdens største, verdens første, verdens eneste, verdens

forurenings fri stabile energi kilde til alt vedrørende energi.

 

translate yourself into your own language

 

TK kan påvirke naturen og klimaændring, med sine forurenings frie energi kilder, men kun hvis mennesker selv vil det sådan.

TK henviser til hvem har stået i lære i 38 år og opnået den stabile forurenings fri energi kilde, og muglige tilblivelse.

 

TK can affect nature and climate change, with the pollution's free energy sources, but only if people themselves want it.

TK refers to who has been teaching for 38 years and achieved the stable pollution's free energy source, and moldy creation.

 

 

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Til 7 mia. Mennesker

Verdensrekord i ønsker og gode hilsener.

Også til nyheder aviser blade og tv

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.

 

Merry Christmas and Happy New Year.

 

To 7 billion. People

world record in wishes and good greetings.

Also for news Newspapers magazines and tv

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk

 

 

 

 

 

Nature and physics laws say yes thanks to the planet's new energy source

 

Man created security and stable energy.

A world news af format has come to stay.

Revolution i energiens og fysikkens verden.

TK energy-machine.dk Stabile energi kilde

overgår langt atom kraften,

i brug af motor kraft, opvarmnings kraft, transport kraft, fly kraft,

vand kraft, også fremtidens el biler ingen op tankning, ingen forurening af nogen slaks

Klar til produktion eller salg.

Udviklet af Tinus Kristensen, fhv. indehaver af TK Formstål,

 

Revolution in the world of energy and physics.

TK energy-machine.dk surpasses the nuclear power,

in use of engine power, heating power, transport power, airplane power,

water power, also future electric cars no up refueling, no pollution of any slacks

Ready for production or sales.

Developed by Tinus Kristensen, f. holder of TK Formstål,

 

 

Enjoy from TK

With the energy of man-made eternity I am looking for machine factory, to klodens new energy source, commissioning and production

 

America Japan China

Offered to manufacture this machine that is pollution-free.

 

Thanks to Google for great goodwil on 10 pages, thanks from energy-machine.dk

One hope is that this advertisement helps save

human life and provide better living conditions and fewer diseases.

Same with our planet.

 

If I won green millions in the lottery I would use them for newspaper ads.

Large newspaper ads

energy-machine.dk

 

With the energy of man-made eternity

Machine factory

Are you interested in www.energy-machine.dk

Please send your mail thanks. Selected on completely unheard of terms

with warranty and contract. + T K testament to machine factories

according to contract.

Tinus Kristensen

 

The composition of the machine is an eternal system in human time, which does not tolerate equation

with something else. Energyemaskiner.dk is considered 200 years ahead of current energy sources and research.

I regret that news media does not inform their readers and viewers of the biggest news for 100 years.back see pollution and development through 100 years

Quote with a death of 4.5 million people per year in recent years.

 

The fuel engine and anything else that uses fuel is so violent a heat and oxygen pollution

that the nature says stop.

Result 4.5 million deaths per year, as well as much nature has been damaged.

Machine factories in the 3 countries offered the creation of patent and work.

please send your email address to

tk@energy-machine.dk

 

We can now find pollution in the sea and in the life of the sea

pollution in our drinking water,

T K can rightly tell the pollution continues.

 

 America Japan China machine factories 20 years of production work is offered.

Contact Search English.

Women secretary part-time search must be able to participate in made meetings

meeting place Odder 8300 or area.

Pretty Danish presentable woman 65-70 years who has the courage to repsenter

The planet's new pollution free fuel free, oxygen free, environment free, energy source.

 

See all offers on energy, everything is unstable and pollutes.

Only www.energy-machine.dk can present a new man-made stable energy, where it is to be used.

That is, pollution free, fuel free, oxygen free, environment free,

energy source that far exceeds all other energy sources of energy, look around

result 4.5 million dead people of pollution per year, think how much pollution ends when global

warming is significantly reduced when the fuel engine becomes

unclean with its pollution, you have pople to look forward to, you will have one

good life you must be active.

 

Energy machine can solve the world's problems

A motor finally a motor that supplies energy on-site as a fuel engine,

becomes the planet's new source of energy.

Danes have developed an energy-producing machine that neither

uses fuel, oxygen, or pollutes, air, and environment,

 

 

 

 

The energy machine can solve the world's problems with oil and pollutant oil pollution, says Tinus Kristensen,

who completed a continuous testing of the energy machine a year ago.

 

He has worked on the idea since the energy crisis started for about 38 years ago, and the machine is a further

development of previous work.

 

Obvious and natural

The system is stable and man-made. It is based on renewable green energy,

 

According to Tinus Kristensen, the energy machine can be used by both ordinary households and giant and

large-scale companies.

Both for heating and for the production of electricity - as well as all transport.

 

In the long term, the machine will create millions of jobs because it is manufactured by both small and larger

units, refueling is not a part of it. An innovation more of the very big within the green energy.

En kæmpe nyskabelse til hele verden

A major innovation for the whole world

 

 

 

Translate yourself to your own language from Danish

Alt kommunikation er pr e-mail

 

 

Naturen og Fysikkens love godkender den menneske skabte energi kilde,

forurenings fri, brandstof fri, ilt fri, miljø fri, lavt støj.

Den store nyhed vend ikke ryggen til dit eget liv.

De mange test er udformet i en prototype og denne viser 100 %,

at dreje rundt, energi maskinen er industri berettiget,

den menneske skabte evigheds energi, som bevægelige dele består af

som denne maskine indeholder er i overens stemmelse med sandheden,

og et selv roterende system motor er en kendsgerning, ingen optankning,

aldrig optankning i et sådan system, systemet

er og bliver altid det samme ved udskiftning af slidte motor dele.

De nye EL biler ingen optankning, energien ligger i motor systemet.

En ny opgave til EL auto fabrikkerne.

 

Systemet fremtidens nye stabile energi kilde, til alt levende.

www.energy-machine.dk

det gamle ustabile vandmølle system kan nu køre uden vand.

www.energy-machine.dk

det gamle ustabile vindmølle system kan nu køre uden vind

www.energy-machine.dk

den gamle ustabile brandstof motor kan nu køre uden brandstof.

www.energy-machine.dk

alt opvarmning kan nu foretages til EL med denne system motor

EL EKTRODER i vandbeholderen og systemet kører videre

din egen stabile opvarmning

www.energy-machine.dk

den globale opvarmning falder voldsomt, med denne system motor

alt transport er berørt,

www.energy-machine.dk

det voldsomme døds tal 4,5 millioner mennesker pr år, luft forurening falder voldsomt.

(ældre og gamle vil igen få en god alderdom med den renere luft som er værd at stile efter

i god tid, dem hører TK gerne fra) en dejlig tid 38 års fritids arbejde. Alt starter når

maskine fabrikkerne er klar. Evigheds systemet i

denne motor skal aldrig fornyes kun slidte motordele udskiftes.

 

tk@energy-machine.dk

www.energy-mchine.dk

søger stadig maskine fabrikker

Amerika Japam Kina

 

still looking for machine factories

America Japan Kina

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen

 

 

 

A small purchase price for machine factories.

T K testamenterer according to contract after

10 years ceases buyer payout, and T K will certify

assetsto buyer,orbuyers,machine organizations

would like the same rights are contract the

same, property consists of real estate and auto

according to the contract.

 

 

 

America Japan China

Become the world's leading energy nations if the ir machine plants want

to product energy machine.dk for the next 20 years, and patent.

Whose this is not desired is offered to other nations production and patents.

CONTACT tk@energy-machine.dk

website www.energy-machine.dk

 Tinus Kristensen

 

Lektor Marianne Glasius

Århus Universitet.

 

Significant savings for society of around 2-3 billion DKK annually until 2030

Milliard savings in health costs for less air pollution

Quote end

Universities in America Japan China give a hand

It is assumed that Energi-maskin.dk will appear at the same rate as mobile telephony.

Nature and death's speech determines determines.

 

www. energy-machine.dk. tk@energy-machine.dk

Nature and physics laws

say yes thanks to the planet's new energy source

 

Nekolas Tesla´s efterfølger, kontakt søges

med Tesla og bestyrelse.

 

Machine factories are offered. 20 years of production work.

Energy-maskine.dk is considered 200 years ahead of the present

energy sources and research.

Can also be manufactured in hard plastic like small engines a major subject to the plastic

industry in the 3 countries

as well as LEGO. There is also a big subject for children.

a dollegrin in plastic mini model heat-free motor.

LEGO also see the website.

 

CONTACT tk@energy-machine.dk

website www.energy-machine.dk

Tinus Kristensen

 

The world's new pollution free fuel free oxygen free environment free energy source.

Believe if you want there is a different energy source than the 3 old wind water heating,

as the ancient law of physics offers.

 

TK confirms that it is not an invention, it is a further development of previous work.

energy-maskine.dk

Tinus Kristensen

 

T K s Green energy Engine

A cleaner world.T K s Engine

A cleaner world that pollution forces us to.

 

A reasonable calculation of the many millions of engines to be manufactured.

Future energy source

Number of machines expected to be manufactured by 2030

 

offer to manufacture. + transportation and more

When contracts have been signed, production starts

 

America 300 million people, 700 million machines. nvironment free motor.+ More

Amerika be offered self to manufacture.

 

Japan 127,450. million population, 382.5 million motor. + More

Japan be offered self to manufacture.

 

China 1,357, miliarder 3 machines 4071 motor. + More

China be offered itself to manufacture.

 

A world news af format has come to stay.

This engine, pollution free, fuel free, oxygen free, environment free,

This engine can be used directly as traction for all types of energy.

This engine can be used to pull all types of generators,

for power supply.

planet's new energy source.

Pollution free, fuel free, oxygen free, environment free,

America of Japan China

Machine factories

 

Please contact

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk

 

The whole world is waiting for answ

Funds and the World Fund.

That person created stable energy-machine.dk

pollution free, fuel free, oxygen free, environment free,

man created eternal energy no refueling.

It is the flower among the flowers.

 

A whole world does not believe its own eyes,

There is a lack of knowledge about this innovation,

All information is displayed but laws and regulations must

be observed.

 

There is a lack of knowledge about this innovation,

All information is displayed but laws and regulations must be observed.

Everyone calls it an invention, it's not,

It is a further development of previous work.

It is the flower tk@energy-machine.dk among the flowers.

 

Nature has said stop. The man-made the man-made stable energy is approved by nature and physics laws.

An unusual summer 2018 from the nice side.

When do we get an invisible winter? off the rough side.

When everything is freezing? Nature determines again.

 

T K

Offers its personal

Provides its personal presence and participation.

Under suitable conditions manufacture and test drive of proto type.

According to contract.

It is the flower, energy-machine.dk among the flowers become every man's own.

 

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen

 

Translate yourself to your own language from Danish.

 

søger stadig maskine fabrikker

Still looking for machine factories and their organizations

Amerika Japan Kina

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen

 

 

Verdens største nyhed nogen sinde kom fra TK.

Denne nyskabelse er enestående.

Den sande sandhed er, man kan godt overskride balancepunktet

uden at tabe højde, det kan man ikke ifølge fysikkens love,

dette bevises i tk afprøvninger og er årsagen til tk kan

bevise et menneskeskabt stabilt evighedssystem, energi som anvendes i motor og ikke kræver optankning.

kun slidte motor dele udskiftes, og motor kører igen.

Der er kun motor slidtage udgifter på denne energi kilde

med lave veligeholdelses omkostning på nuværende værksteder og maskine fabrikker.

 

CONTACT tk@energy-machine.dk

website www.energy-machine.dk

Tinus Kristensen

 

 

 

The whole world call on clean air.

Amerika Japan Kina

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen

 

 

 

CONTACT tk@energy-machine.dk

website www.energy-machine.dk

Tinus Kristensen

 

 

 

 

 

En hel verden venter på igangsætning

ENERGY-MACHINE Fremtidens energi

 

Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

Copyright © All Rights Reserved.