NYT FRA TK

ENERGY-MACHINE

 

Revolution i energiens og fysikkens verden.

 

Klar til produktion eller salg.

 

Udviklet af Tinus Kristensen, fhv. indehaver af TK Formstål, Aarhus

ENERGY-MACHINE Fremtidens energi

 

Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

Nyt fra TK

 

På denne side skriver Tinus Kristensen (TK) løbende

nyheder om Verdens energiproblemer

Amerika Japan Kina maskine fabrikker 20 års produktions arbejde tilbydes

har du ikke modtaget mail fra TK er du selvfølgelig

velkommen til kontakt TK.

Maskine fabrikkernes nye fremtid og mange års produktion.

can you help me with fax numbers for machine factories?

 

 

 

 

 

Forsker i naturkræfter Tinus Kristensen kan bevise, at fysikkens love er for gamle og ikke svarer til nutiden.

TK kan levere verdens dyrebareste forureningsfri, iltfri motor, der ikke belaster miljøet!

TK can deleiver the world's most precious pollution-free, oxygen-free motor that does not pollute the environment!

 

 

En evighedsgave til hele verden.

An eternal gift to the world.

Planetens egen evigheds energi,

The planet's own eternal energy,

 

forurenings fri, iltfri, miljøfri, brændstoffri, energikilde.

Pollution free, oxygen-free, environment free,

fuelfree energy source.

 

Dækker planetens behov for energi

Stort tak til Ukraine, interresse for energy-machine.dk

 

Phone blocked by TK

please use e mail

 

 

 

Det gamle ord:

Kun tåber frygter ikke havet.

Det nye ord:

Kun tåber frygter ikke fremtiden.

Dette bevidner den forureningsfri energy-machine.dk

4,5 millioner dør af luftforurening pr år. citat.

 

 

The old saying.

Only fools do not fear the sea

The new words:

Only fools do not fear the future.

This testifies to the pollution free energy-machine.dk

Everything for energy-machine.dk

 

T K Energy research 38 year & information.Physics old laws did not live up to the kidney knowledge.

New knowledge is used, see website.

www.energy-machine.dk

T K engine direct traction + EL, small as big engine for everything.

Many thousand machine factories are offered the rights of manufacturing and sales

for a single amount as we agree on a contract.

 

TK søger kontraktarbejde med maskine fabrikker til produktion af klodens forureningsfri, iltfri energikilde.

TK seek contract work with machine factory, for the production of the planet's pollution free oxygen

free energy motor.

 

America 300 Machine Factories sought for the production

 

Japan 200 Maskine Fabrikker tilbydes fremstilling af motor

Kina 400 Machine Factories sought for the production

 

ENERGY-MACHINE.DK

Oversæt selv til eget sprog, kun mail besvares.

Den brandstof fri ilt fri miljø fri motor.

Klodens vedvarende grøn energi kilde.

Forskningens barske år

hjemmeside d 17-10-2017

Oktober 2016 til Oktober 2017 - 6,915 besøg.

 

Alt produktion og salg på kontrakt 0phavsretten.

beløb pr intereserede. 6,500 kr dk

mindste antal intereserede kontrakter 450 stk

Glæd dig og dine efterkommere til ren luft.

Inden for alt offentlig og privat transport m m. Glæd dig og dine efterkommere, til et liv man ikke har kendt i

50 år, vi står

nu med et dødstal på 4,5 millioner pr år, sitat den største forurening mod eget helbred og klode. En glæde

når maskine fabrikkerne kommer i gang med produktionen.

tk@energy-machine.dk

 

 

 

 

Lyt ikke til kloge rysters uvidenhed - lyt til fagmanden som

arbejder med tingene 38 års forskning, energy-machine.dk

Do not listen to ignorance and wise shakes - listen to the skilled person as working with

 

things 38 years of research, energy-machine.dk

 

DR K den 4- 12 - 2017 kl 20,00 - 21,00 bragte DR K en udsendelse om Tesla

han var dygtig, men T Ks energy- machine.dk ligger langt højere rent messig

i motor skabelse ( opfindelse ) man må kalde T K for Nekolas Tesla efterfølger,

en motor der afgiver energi på stedet hvor energien skal bruges. til lands til vands i luften.

Afløser også olie fyret, man anbringer EL elektroder i kedlen og alt køre som det plejer.

Tak til DR K for den gode udsendelse. sitat

 

Tinus Kristensen

 

 

Skrivelse til Amerikas Japans Kinas stater - Regioner.

Oversæt selv til eget sprog - Translate please even the own language

 

1Planetens højeste udviklet energi kilde er energy-machine.dk

2 Den største omvæltning i mennesket tid,

3 til renere luft og heldbred ikke mindst i den sidste ende af livet.

4 Amerika stå ikke stille, følg med udviklingen.

5 Japan stå ikke stille, følg med udviklingen.

6 Kina stå ikke stille, følg med udviklingen.

7 Fly industrien kan se frem til store forandringer i fremtiden

8 kom med fra start, fly uden brandstof, brandstof fri, ilt fri motor.

9 Transport industrien uden brandstof, brandstof fri, ilt fri motor

10 kom med fra start.

11 Opvarmning industrien uden brandstof, brandstof fri, ilt fri motor.

12 kom med fra start. EL elektroder i alle varmeanlæg og alt kører som det plejer.

13 Bliv din herre over din egen energi behov

14 Oplys venligst din kontakt muligheder

15 Henvendelsen er rettet til maskin fabrikker og større industri.

 

 

Alt produktion og salg på kontrakt ophavsretten.

beløb pr interesserede. 6,500 kr

mindste antal interesserede kontrakter 450 stk

Glæd dig og dine efterkommere til ren luft.

Inden for alt offentlig og privat transport m m. Glæd dig og dine efterkommere, til et liv man ikke har

kendt i 50 år, vi står nu med et dødstal på 4,5 millioner pr år sitat. Den største forurening mod eget

helbred og klode. En glæde når maskine fabrikkerne kommer i gang med produktionen som bliver

hver mands eje.

Maskine fabrikker der er klar til at skrive kontrakt, fremsæt dit ønske hvordan du formulerer ønsket,

om kontraktens indhold,

når TK har modtaget dette ønske bliver du kontaktet af TK ,

det er først når kontrakt skal underskrives du bør kontakte din advokat,

om eventuelt hjælp. Det samme gør TK om nødvendigt.

Det påhviler interereserede selv at afholde advokat udgifter hvis ikke andet er oplyst. Denne energi

kilde energy-machine.dk er en vedvarende kilde så længe der er maskine fabrikker og auto

værksteder til, forurenings fri ilt fri miljø fri den første stabile kilde som ikke bruger ilt til fremstilling

af energi, den kræver

sin vedligeholdelse som andre motorer,

 

Vind energi & grøn energi

Maskine fabrikker søges også til samarbejde med henblik patent, på

ny type vind møller med langt mere effekt en nuværende gamle mølle modeller, møller i mindre

størrelser. serviceres af maskine fabrikker og auto værksteder og langt lavere omkostninger der

tilrådes

at investere i energy-machine.dk som gør alle nuværende energi typer urentable og ikke mindst brug

af ilt.

Naturen bestemmer.

Giv dig selv og dine efter kommer og planeten, den nødvendige rene luft og ro.

Vær forsigtig med investering i energi, både i køb og vedligeholdelse.

Naturen bestemmer.

Flere oplysninger senere om fly industriens fly, med energy-machine.dk som motor, uden brandstof

uden brandstof tanke, alle kan få råd til rejser og varme, ret blikket og tanker mod sund fornuft,

 

Tinus Kristensen

tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk

 

søge på hjemmesiden den eneste mulige komonikationsvej

tk søger 5-10-2017

Alabamas maskine fabrikkers Email adresse 900 stk, for at kunne sende dit tilbud

ophavsretten eneretten fremstilling og salg af energy-machine.dk

Hvis dette løkkes

kommer de 51 stater efter så hurtig som muligt også til Japan og Kina.

i alt påregnes 30,000 tilbud til de tre lande. Følg hjemmesiden.

 

Search the website as the only possible comedy route

tk is looking for 5-10-2017

Alabama Machine Factory Email Address 900 to submit your offer

copyright exclusive rights manufacture and sale of energy-machine.dk

If this is over the 51 states come to Japan and China as soon as possible.

In total, 30,000 offers are estimated for the three countries. Follow the website.

 

Luftforurening sender årligt 600.000 europæere i graven

Det viser en ny, omfattende undersøgelse af den europæiske luftforurening fra DMU på

Aarhus Universitet:

Dokumentation

Pressemeddelelse

Rapporten

Af Sanne Wittrup, mandag 28. mar 2011 kl. 08:59

Citat slut.

 

Lektor Marianne Glasius

Århus Universitet.

markant besparelse for samfundet på omkring 2-3 milliard kr. årligt frem til 2030

Milliardbesparelser i sundhedsomkostninger ved mindre luftforurening

Citat slut

 

Planetens nye og fremtidens energi kilde.

Den tilsatte energi er en evigheds energi som hemmelig holdes til maskine fabrikkerne igangsætter produktionen.

Energy-machine.dk afløser brandstof motoren, afgiver sin energi hvor den bruges,

Vil med kort tid afhænger af hvor hurtig kan der oprettes 450 kontrakter,

 

der er fundet i tusind vis af maskine fabrikker som skal åbnes for at få fax og mail frem dette gælder

alle 3 lande,

hjælp søges til at finde list med fax og mail,

Help is sought to find list of fax and mail,

afløse vind og vand møller og brandstof motoren, da maskinen økonomisk er langt billigere i drift,og veligeholdelse,

energy-machine.dk bliver hver mands eje og opfylder samme behov som brandstof

motoren,

men er forurenings fri ilt fri, energy-machine.dk vil også overtage pladsen i verdens dele hvor der ikke

findes el, varme, transport, mark arbejde og vanding af marker, afvanding af marker m m, smock

forurening ophører i byerne.

 

 

Nekolas Tesla´s efterfølger,

www.energy-machine.dk tk@energy-machine.dk

 

Standard skrivelse sendes til Amerika-Japan-Kinas stater hoved kontorer.

Amerikas Staters alle hoved kontor vil i kommende tid modtage denne skrivelse.

The United States main office will receive this letter in due course.

Planetens nye og fremtidens energi kilde.

Den tilsatte energi er en evigheds energi som hemmelig holdes til maskine fabrikkerne igangsætter produktionen

ifølge patent love og regler.

Energy-machine.dk afløser brandstof motoren, afgiver sin energi hvor den bruges,

Vil med kort tid afhænger af hvor hurtig kan der oprettes 450 kontrakter,

Det drejer sig om 4,5 millioners menneskers dårlige liv og død pr år.

 

(LUFT FORURENING) KONTAKT TIL MASKINE FABRIKKER.

Aviser og blade kunne være en stor selv hjælp i de 3 lande.

Jeg syntes million vis af menneskers død pr år er noget at

skrive om. Menneskers negativ holdning udefra deres uvidenhed er

årsag til million vis menneskers død pr år.

 

Hvem kan sende en list med fax og mail adresser Alabamas maskine fabrikker.

Afløse vind og vand møller og brandstof motoren, da maskinen økonomisk er langt billigere i drift, og velige holdelse,

energy-machine.dk bliver hver mands eje og opfylder samme behov som brandstof motoren,

men er forurenings fri ilt fri, energy-machine.dk vil også overtage pladsen i verdens dele hvor der ikke findes el,

varme, transport, mark arbejde og vanding af marker, afvanding af marker

m m, smock forurening ophører i byerne.

 

Jeg må kraftig give udtryk for passiv holdning af mennesker til nyskabelser, her er tale om videre udvikling af tidlige

arbejde, og hvor fysikkens gamle love må melde pas, energi vind vand varme er ustabile og kraftig forurenings

energi kilder.

Det er energy-machine.dk ikke.

Tinus Kristensen

 

www.energy-machine.dk. tk@energy-machine.dk

Nekolas Tesla´s efterfølger,

www.energy-machine.dk tk@energy-machine.dk

 

 

 

Green energy, Work for your business for 20 year

Verdens største arbejdsplads igangsættes.

The world's largest workplace is being launched.

den mange års ventet energi kilde.

the long-awaited energy source.

 

Amerikas Staters hoved kontor vil i kommende tid modtage denne skrivelse.

The United States main office will receive this letter in due course.

 

Vend ikke ryggen til verdens største problem

Luftens forurening afspejler sig i alt liv.

årsag til millionvis menneskers død pr år.

Og stor ødelæggelser af planeten.

En konstatering på det groveste.

(LUFT FORURENING) KONTAKT TIL MASKINE FABRIKKER.

Aviser og blade kunne være en stor selv hjælp i de 3 lande.

Jeg syntes million vis af menneskers død pr år er vigtig at

skrive om. Menneskers negativ holdning udefra deres uvidenhed er

årsag til million vis menneskers død pr år.

 

Hvem kan sende en liste med fax og mail adresser.

Alabamas maskine fabrikker til T K.?

Afløse vind og vand møller og brandstof motoren, da maskinen økonomisk er langt billigere i drift, og

vedligeholdelse, energy-machine.dk bliver hver mands eje og opfylder samme behov som brandstof motoren,

men er forurenings fri ilt fri, energy-machine.dk vil også overtage pladsen i verdens dele hvor der ikke findes

el, varme, transport, mark arbejde og vanding af marker, afvanding af marker m m, smock forurening ophører i byerne.

 

Ball bering factory you have an interest in delivery of ball bering

For this machine, you can contact T K

There are millions of ways of balancing on world level.

Rights to delivery may be per state per region

according to sound contract

There is a search for machine factory's e-mail and fax number list.

 

 

 

Jeg må kraftig give udtryk for passiv holdning af mennesker til nyskabelser, her er tale om videre udvikling af

tidlige arbejde, og hvor fysikkens gamle love må melde pas, energi vind vand varme er ustabile og kraftig

forurenings energi kilder.

Det er energy-machine.dk ikke.

Evigheds energi kræver ikke optankning, se frem og ikke tilbage

afprøvning har fundet sted, naturens love godkender resultat.

Tinus Kristensen

 

www.energy-machine.dk. tk@energy-machine.dk

Nekolas Tesla´s efterfølger,

 

Tak til Google

NYT FRA TK - forside

energy-machine.dk/nyt%20fra%20tk.html

T K fandt sin egen reklame i søgning i staten Alabama 5 steder

Forsker i naturkræfter Tinus Kristensen kan bevise, at fysikkens love er for gamle og ikke svarer til nutiden. TK kan levere verdens dyrebareste forureningsfri, iltfri motor, der ikke belaster miljøet! TK can deleiver the world's most precious pollution-free, oxygen-free motor that does not pollute the environment!

 

 

Verdens største nyhed nogen sinde.

Maskine fabrikkernes nye fremtid.

Planetens nye og fremtidens energi kilde.

Den tilsatte energi er en evigheds energi som hemmelig holdes til maskine fabrikkerne igangsætter produktionen.

Den tilsatte energi er en evigheds energi, evigheds energi kræver ikke optankning.

Energy-machine.dk afløser brandstof motoren, afgiver sin energi hvor den bruges,

Vil med kort tid afhænger af hvor hurtig kan der oprettes 450 kontrakter,

450 fabrikker vil kunne holde pirater ude?

Evigheds energien er afprøvet naturen love godkender 0 forurening, 0 brug af ilt,

0 miljø forurening. Uvidenhed og fantesiløshed er stand punkt til meget.

Hold dig til naturens love, og få dig et godt liv.

 

Nekolas Tesla´s efterfølger,

www.energy-machine.dk tk@energy-machine.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.