ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

ENERGY-MACHINE kan løse verdens problemer!


Dansker har udviklet en energi producerende maskine, som hverken bruger brændstof eller forurener
ENERGY-MACHINE kan løse verdens problemer med at reducere olieressourcer og forurening, fortæller Tinus Kristensen, som afslutte sine nuværende tests af ENERGY-MACHINE for et år siden.


Han har arbejdet med ideen siden energikrisen startede for over 38 år siden, og maskinen er en videreudvikling af tidligere arbejde. Nu er alt blevet gennemarbejdet og testet, og nu er maskinen - med små ændringer i konstruktionen - klar til produktion.Systemet er stabilt det er baseret på vedvarende energi, men det forbruger ingen vind eller varme eller vand for den sags skyld. Det er så indlysende og naturligt, at ingen har kunnet se det, fortæller Tinus Kristensen.


Og ifølge Tinus Kristensen kan den bruges i både private husholdninger og gigantiske og store forbrugervirksomheder.


Både til opvarmning og produktion af elektrisk strøm og til al transport.


Søger maskinfabrikker

Tinus Kristensen er uddannet mekaniker og bor i Odder. I omkring 20 år ejede han 
TK Formsteel i Århus. Med op til seks ansatte fremstillede firmaet knive af HHS stål til træbearbejdningsindustrien.På lang sigt vil ENERGY-MACHINE skabe millioner af arbejdspladser.

Gennem de næste 20 år


Nye tider!

Af Albert Hauser

Dansk Institut for økologisk teknik (www.difoet.dk) side 1-a-2  Til Danske pensionister.

Der er efterhånden opfundet flere af de såkaldte ”frie energimuligheder”, der før i tiden ansås for umuligt. Ifølge moderne fysik er drivkraften rummet, der omgiver os.

Det kan være omgivelsesvarmen (som varmepumpen lever af) eller

atmosfærens indhold af elektriske ioner eller den såkaldte nulpunkts- eller strålingsenergi (hvoraf solceller er det mest kendte, men også usynlig stråling er brugbar).

Mindre kendt er Nikola Tesla’s og Charles Proteus Steinmetz allerede i 30’erne havde prototyper og matematik klar til denne udvikling, som desværre blev hemmeligholdt

med henvisning til statens sikkerhed, men måske lige så meget

med hensyn til de finanskræfter, der i nutiden viser deres fallit.

Det moderne menneske skal derfor ikke kun orientere sig hos de stadig finansdominerede medier, men bedre ved nogle (stadig alt for lille) foreninger, der dreven af frivillig

arbejde nu findes i alle industrilande. I de store lande arbejder

sågar flere af den slags oplysningskilder og udgiver deres egne, uafhængige publikationer.

Den danske adresse er www.difoet.dk der siden 1983 udgiver bladet ”diføt-nyt” og dertil abonnerer flere magasiner fra andre landes foreninger, der rundsendes i læsekredse.

De samme foreninger oplyser (sammen med andre specialforeninger) også om moderne, alternativ sundhed og levevis og andre mediefælder.

Efter denne indledning vil jeg berette om endnu en opfindelse i Danmark, der kunne revolutionere vores hverdag med billig og forureningsfri energi i form af

varme og drivkraft.

Desværre kæmper også denne opfinder (Tinus Kristensen) mod det forældede patentvæsen, der ikke vil (politisk ikke må) anerkende hans idé.

Jeg har så ifølge et tidligere juridisk råd anbefalet en simpel tinglysning eller fabrikation og salg

udenom alle forhindringer, der netop som forbudt nyhed kan distancere eventuelle kopikonkurrenter.

Der findes allerede den sidste år i Italien demonstrerede (og siden 1989 med alle midler bekæmpede)”kolde fusion”, hvor Andrea Rossi fremstiller og sælger sin http://ecat.com

Han savner også et patent- men er så gået i gang med det håb, at han kan løbe fra eventuelle kopister.

Når nu nogen tjener så tykt på olie-, gas- eller atomenergi og staterne yderlige lægger skat og andre afgifter på energien, vil man politisk ikke slippe denne fede gås.

Det er så op til borgeren, at vende skuden og op til opfinderen at glemme det dyre og trælse forarbejde.


(i det her nævnte tilfælde har Tinus Kristensen fra Odder brugt 38 år!).

Vi må alle arbejde og tro på en bedre fremtid (hvad med vore børn og børnebørn?) og blæse politikken et stykke, der finder sig i krige, atom- og sundhedsulykker, der siden tidernes

morgen har plaget planeten.

Demokrati er ikke at tro og diskutere ytringsfrihed, men aktiv at arbejde med de nye (finde bortgemte muligheder) der måske forekommer uvant.

I stedet for at lade sig slavebinde og skade eller aflive af krige, sygdom og naturkatastrofer, skulle de 7 milliarder mennesker tage skeen i den anden hånd og via en

fredelig revolution sætte psykopaterne på porten.

Gør nu noget ved det!

(skrevet den 20. juli 2012)------sitat 


Være fornuftig.      11-12-2018

Ingen oplagring af energi. Gamle ustabile energier kræver oplagrings plads.

Fremskaf energien på stedet hvor den skal bruges.

det gør du med energy-machine.dk


Verdens største energi nyskabelse.

En videre udvikling af tidligere arbejde.

Prototype skal fremstilles, efter mange

velfungerende afprøver gennem 38 år

og dukomentation for denne maskines rigtighed.

Energi motor til alt også til plast industrien.

Fra lille til store energi motor

Forurenings fri, Brandstof fri

ilt fri, Miljø fri energi motor.

38 års forskning.

Ønskes solgt

Ønskes i gang sat

er endnu ikke pris vurderet.

Ønskes et anstændigt beløb efter skat.

Maskine fabrikker i Amerika Japan Kina

giv en mail på din kommentar og interesse.

Planetens fremtidens evigheds system

i denne motor, kun udskiftning

af slidte motor dele.

Ønskes, Alt oprettet på kontrakt.


Kun mail besvares

Tinus Kristensen

tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk