NYT fra TK

ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


 Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

                      EN HEL VERDEN KAN GLÆDE SIG se www.energy-machine.dk          

Vidste du covid-19 fremkommer af forurenet luft, betændelse i lungerne som smitter. Og det bliver det ved med, til naturen kan klare belastningen.
Did you know covid-19 is caused by contaminated air, inflammation of the lungs

which infects.

Nu drejer det sig om mange flere 2010 -- 4,5 millioner døde, til 2020 ?
Også luft forureningen har ændret sig ganske betydligt på 10 år

Now there are many more 2010 - 4.5 million dead, 2020?
Also air pollution has changed quite significantly in 10 yearsVerden står med al den energi, og ilt den har behov for.

Hvis maskinfabrikkerne vil ?
Denne hjemmeside oplyser om livsvigtig information.

This website provides vital information.

Forskning & Nytænkning til hele verden. Ren luft. Ren miljø.
Der tænkes meget på Holland,Tyskland, Belgien, England.
d 13-11-2019


Vi ser nu den første ovessvømmelse i Venedig. 1 mere i Danmark tv
Verdens fremtid også til drivhuse gartnerier private i hele verden lys og varme. Forlæng dagen brændstof fri, forurenings fri, energi.
Energimaskinen kan blandt meget andet sikre stabil strøm ved. oversvømmelser   
motoren kan også forøge vand gennemstrømning i å og floder forurenings fri
samarbejdet med naturen. Glem de gamle fordomme det kan man ikke,
Vi lever i nyeste tid med nyeste muligheder med nyeste nytænkning det er
denne energy-machine.dk fremstillet energi kilde.
Besøg tal 7,753 pr år 

Giv en hånd med til ren luft. 

Provide a hand for clean air.Giv en hånd med til ren luft. Undgå den syge og dødlige luft 4,5 millioner mennesker pr år som blev konstateret i 2010 og er vokset
meget siden.


Provide a hand for clean air. Avoid the sick and deadly air 4.5 million people per year, which was found in 2010 and has grown
much since.


d 19 - 8 - 2020

T K kommer med voldsomt nyt inden for kort tid vedrørende

dræber boksen tiltænkt covid 19 som er under afprøvning

er forurenings fri, dræber alt levende i dit mundbind straks, og ikke i afalds spanden herfra arbejder virus videre, er godkendt,

også af naturens love mundbind genbruges brugbar til hele Planeten


Forurening er et stigende problem pga de eksisterende energikilder.
ENERGY-MACHINE.DK forurener IKKE, Verdens største gave ren luft.

INFORMATION vedrørende telefonopkald: telefon er blokeret pga useriøse opkald. besvarer kun

e mails - send e mail til tk@energy-machine.dk

Information about telephone - I do only answer emails


T K oplever en måløs verden vedrørende nyskabelsen.

Det er ikke en opfindelse,det er en videre udvikling af tidligere arbejde

T K is experiencing a speechless world of innovation.
It is not an invention, it is a further development of past work.


Har du også tjek på dine lunger ?
4,5 millioner dør om året af luft forurening sitat.
Denne hjemmeside har bragt oplysninger i 10 år.
100 års luft forureningen er årsag til menneskers
dårlige lunger og død 4,5 millioner pr år
Døds tallet forsætter, sålænge forureningen er den samme
som nu 2020 indtil, tk@energy-machine.dk  www.energy-machine.dk
kommer ind med sin voldsomme forurenings nedsættelse som naturen kræver.
Naturens afgørelse og bekræftelse.

       

e mails - send e mail til tk@energy-machine.dk  www.energy-machine.dk

rmation about telephone - I do only answer emails


T K oplever en måløs verden vedrørende nyskabelsen.

Det er ikke en opfindelse,det er en videre udvikling af tidligere arbejde


T K is experiencing a speechless world of innovation.
It is not an invention, it is a further development of past work.

Hvem er moderen til det lille pus, covid-19 ?  Det er LUFT - FORURENINGEN

Det er vi alle sammen + generationen før os, igennem 100 år har vi tilsvinet
kloden på det groveste, resultat bekræftes med 4,5 millioner menneskers død
om året af luftforurening. Så længe dette tal holder lever covid-19 uhendret videre, det er naturens love. Naturens love kan ikke ændres, det kan og skal den menneske skabte forurening.    
T K s 38 års forskning står med nyskabelse samt den nye forurenings fri ilt fri miljø fri
energi kilde og globale opvarmning.Står også med en pasiv befolkning.


Kun ren luft danner ikke betændelse i lungerne. eller bivirkninger Naturens love. 

Luft forurening i 1990? disse tal ønskes fra unerversiteter menneskers døds tal 4,5 millioner
Luft forurening i 2020? disse tal ønskes fra unerversiteter, menneskers døds tal formodes 
at være dobbelt så høj i 2020 af luft forurening. Det er os mennesker der skaber den forurenede
luft,i 10 år har denne hjemmeside forsøgt at fortælle mennesker det, som vi oplever i 2020.

Dødstallet forsætter sålænge den forurenede luft forsætter, dit lunge væv tåler det ikke.Naturens love kan vi ikke
ændre.

d 19 - 8 - 2020

T K kommer med voldsomt nyt inden for kort tid vedrørende

dræber boksen tiltænkt covid 19 som er under afprøvning

er forurenings fri, dræber alt levende i dit mundbind, også inden
du anbringer det i din afalds spand, ellers lever covid 19 videre er godkendt,
også af naturens love brugbar til hele Planeten
The death toll continues as long as the contaminated air continues your lung tissue cannot withstand it.

Only pure air does not cause inflammation in the lungs. The laws of nature.


Air pollution in 1990? these numbers are desired from the numbers of deaths of humans 4.5
Air pollution in 2020? these numbers are desired from unerversities, the numbers of human deaths

Olie og Vind industrien kan også tilbydes køb eller igang sættelse.
af den forurenings fri Ilt fri motor, som verden tvinges til
af naturen, ikraft af den voldsomme forurening som
kræver millioner af menneske liv pr år en del år endnu.
Giv
en hjælpende hånd til liv, ren luft.
Naturen skriger om hjælp, liv opvokser med betændelse i lungerne.
Hvad med mennesker,dyrelivet, og nu den også forurenet føde sprøjte
gift i stor stil gennem årene. 70 år huskes tydligt.

The Oil and Wind industry can also be offered purchases

or commissioning

of the pollution-free engine that the world is being forced into
by nature the force of the violent pollution which
requires millions of human lives per year.some years yet.

Amerikas Japans Kinas Stater
og maskine inginøre tilbydes.

and machine engineers are offered.


Miljø fri, visuelt samme som brandstof motoren

Environment free, visually the same as the fuel engineTilbydes adgang til konstatering af rigtighed ifølge denne motor kontrakt som vi i
fællesskab formulerer mod rimelig betaling. 38 års forskning resultat ny forurenings fri luft og ilt fri
miljø fri energikilde.+ Den globale verdens opvarmning.

Det voldsomme der er kommet for dagens lys, også ophavsretten er
gældende  fra dags dato kontrakten lyder normalt på 20 år.  

The States of Japan, China, 

and machine accessories are offered.

Offered access to ascertainment of correctness under this engine contract as we in

community formulates against reasonable payment. 38 years of research results new pollution free air and oxygen free environment free,

energy source. + Global warming.

Yes nature determines and only good for it.

The violence that has come to light, including copyright

As of today, the contract usually lasts for 20 years


September 2020

September 2020
 Nyt om virus 19 dræber boksen kan bearbejde mundbind på en gang, til alle hjem forurenings fri død. Anbring aldrig brugt mundbind i affalds spanden uanset hvornår den tømmes og hvor den står. Her har virus frit spil. rør ikke ved henkastet mund bind
Danske Maskine fabrikker søges til prodiktion af denne dræber boks. Som formodes at blive voldsom.


News about virus 19 kills the box can process  bandages at once, to all home pollution free death. Never place used bandages in the waste bin, regardless of when it is emptied and where it stands. Here, viruses have free play. do not touch casually


Danish machine factories

 is wanted for the production of this killer box. Which is supposed to be violent.

Alt kontakt er pr mail

Tinus Kristensen


September 2020
All contact is by email

Tinus Kristensen

.

tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk
Energy President
Tinus Kristensen