FORSIDE

ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


 Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

Hjemmesidens 3 smukke ansigter med hver sit smukke udtryk.   

      
100 års forurening ser vi nu resultatet af:


 •  4,5 millioner mennesker dør af luftforurening pr. år.


Energy-machine.dk kan ændre dette:


 • Planetens eneste stabile energikilde. Energy-machine.dk forurener ikke.
 • Bruger ikke ilt eller brændstof.
 • Udvikler næsten ingen varme

Energy-machine.dk kan bruges til såvel små husholdningsmaskiner, som til gigantiske anlæg.


Energy-machine.dk kan afløse alle forurenende og brændstofforbrugende motorer. Maskinfabrikker søges til produktion af denne motor.
Min bedste og dyrebareste hilsen til en målløs verden siger TK, manden bag motoren.

www.energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk


Al kontakt venligst på e-mail


Motorstørrelsens HK opfylder alle   

krav til energi

(Ingen brug af ilt)

Motoren  kan anvendes til alt og er en holdbar løsning. Lige fra
børne legetøj til store motorer til luksusliner slidtage undtages.

.


En stor tak for de mange 1000 besøg på hjemmesiden. Send gerne
energy-machine.dk, 
med når du skriver til andre. Det kan være en kæmpe hjælp til dine efterkommere & alt liv.

Motoren producerer selv den energi, den har brug for, og afgiver energi til det, der er brug for til anden side.

Og den skal ikke oplades! på grund af sin egen tilsatte stabile evigheds energi. Dette system har mennesker aldrig haft i sine tanker. Her er noget til historiebøgerne.

history books. Om den menneske skabte forurenings fri,
evigheds energi kilde.


Fysikkens 100 års gamle love samt patent beskyttelse  kender ikke til den nye energi kilde, og kan derfor kun komme med nekative komentare til denne verdens nyhed og
energi kilde.

Lyt derfor ikke til gamle uvidenheds rygter, som kun har uvidenhed i klodens nye energi kilde. og 4,5 millioner menneskers død af luft forurening pr år.


The 100-year-old laws of physics do not know about the new energy source, and therefore cannot comment on this world's new energy source.
Therefore, do not listen to old ignorance rumors, which have a big hold on the planet's new energy source. and 4.5 million people die from air pollution per year.
             Dette billede dækker hele verden med stabil og forureningsfri energi.

Menneskets  eneste selvskabte stabile evigheds energikilde er
energy-machine.dk Udfører sit arbejde forurenings fri på stedet hvor den skal anvendes.Energy-machine.dk er lige så naturlig som Sol- Måne-gråvejr
men menneske skabt og stabil, mennesket største nyskabelse.
Menneskets største nyskabelse måske di næste 100 år frem i tiden.


Kan også anvendes i EL BILER, som så kan undvære køre batteriet. Er varme besparende ved afgivelse af sin evigheds energi. slidtage undtaget.

Can also be used in ELECTRIC CARS,

which can then do without running the battery.

Is warm saving.

Nu ved du at energy-machine.dk  Kan hjælpe millioner mennesker
til et langt bederne liv den sidste halvdel af livet. Samt planet som er voldsomt beskadiget.

               

Now you know that energy-machine.dk Can help millions of people for a much better life the last half of life. As well as the planet which is severely damaged.
 2020 Homepage

En chokeret verden en passiv negativ holdning i sin uvidenhed om denne ny skabelse koster millioner menneske liv om året.

A shocked world a passive negative attitude in its ignorance of this new creation costs millions of people lives a year.

 

 

38 års forskning står bag energy-machine,dk en motor, der kan løse eksistrerende forureningsproblemer.


TK proposes a day of grief once a year, by law.
Help for this is necessary voices. Like your serious voice.

d 6 - 10 - 2019
Amerikas stater. Samt Japan og Kina
Regioner. Jeres hjælp ønskes,
søges til maskine fabrikkerne, 30 brugbare mail adresser pr stat.Til produktion af Planetens nye stabile forurenings fri energi kilde.

States of America. As well as Japan and China Regions. Your help is wanted,
Search for the machine factories, 30 usable mail addresses per state. For the production
of the Planet's new stable pollution-free energy source.

.
Kan du huske det gamle ord, kun tåber frygter ikke havet.
Kan du huske det nye ord, kun tåber frygter ikke kommende oversvømmelser. Naturen kræver på 7 punkter den Globale opvarmning skal ændres. Det skal vi muligvis bruge 20 år til.

Siger TK i sin viden efter den nye forurenings fri, brandstof fri, ilt fri, miljø fri,
energi kilde, nu skal sættes i produktion.

 

 

Alle maskinfabrikker er velkommen til at give et tilbud på køb eller igangsætning.

America, Japan, Kina. Prisen er lille, tilbuddet er generøst, men står ikke ved magt i al evighed. Naturen har sat grænsen.


Pris efter antal beboere i egen stat, og formuleret underskrevet kontrakt, hvad kan vi nå frem til ad denne vej? Eller kom med en god seriøs ide, garantier formuleres i kontrakt som vi bliver enige om, spild ikke tiden, der dør 4,5 millioner mennesker om året  af luftforurening og ødelagt helbred.


Der skal mange maskinfabrikker til at fremstille motoren. En ide kunne være at danne en forening...


22-3-2019

Amerika, Japan og Kina samt maskin fabrikker tilbydes ophavsretten til fremstilling af energy-machine.dk

Til  Maskine fabrikker og Lovgivning. Naturen kræver anden form for imødekommende energi. Det drejer sig om liv og død for 4,5 millioner
mennesker pr år samt den globale opvarmning.Som kan og skal ændres ganske betydligt også i transport industrien verden over,


Planet's future pollution-free stable energy source.

All machine factories are welcome to make an offer for purchase or start sentence.

The website 23-1-2019

A lot is thought of the Netherlands Germany Belgium England Parts of the Netherlands
are lower than the sea level quote.

Here, there must be a need for a steady, stable, pollution-free fuel free machinery.

energy-machine.dk is happy to hear from the countries if there is interest in this engine,

switch, Contact

tk@energy-machine.dk

Tinus Kristensen   


22-3-2019

America Japan China States Regioners as well as machine factories can apply for the right of use for the manufacture of energy-machine.dk
You will then get few drawings sent on energy-machine.dk as the website describes,
everything on contract and from your bank.

All States Regions should be with the cheaper the purchase, and the faster the
production comes.The faster the cleaner air.


Som det så ud for 100 år siden og til nu, så laver vi stadig ustabile vindmøller
med meget dyr vedligeholdelse og støj miljø i stor stil, som slet ikke svarer til nutiden. man forgriber sig stadig på gammel og ustabile forurenings energier. 


TK kommer med stabile typer vindmøller, der ikke forurener.

Jeg har "vindmøller" med rigtig lav højde, uden møllevinger - min motor - energy-machine.dk kan stå i baghaven og den hverken larmer eller forurener.
Lever op til naturens love stabil energi.Tilkobles varmvands beholderen
Tilkobles el systemet, alt kører som det plejer. Og er langt
 mindre sårbare, som store enheder.

Tro det , det er den nøgne sandhed.

1-1-2020

Verdens største og voldsomme nyskabelse. Tilkende gives af millioner
passive menneskers holdning til denne hjemmeside energy-machine dk

Siden denne hjemmeside start 2o10 er 46 millioner mennesker døde af luftforurening sitat. hjemmesidens besøg 6000 om året.
Husk livets største gave er ren luft. Som du kan bidrage til og er livets fremtid.


Verden står med al den energi, den har behov for,

Og det er forureningsfri brændstoffri, iltfri, miljøfri, alsidig motor,

Dette arbejde tilbydes nu landes maskinfabrikker

De næste 15-20 år skal mange millioner maskiner fremstilles.

You can expect very much information in a short time. TK

The world is with all the energy it needs,

And it is pollutionfree fjullfree versatile energy

This work offered these countries machine factories

The next 15-20 years millions of machines to be manufactured.

TK's Eternal Power Engine.

ALL contact by mail.d 23-5- 2019

All American States are now informed of the new pollution-free, oxygen-free,
fuel-free, environment-free, energy source.

Also in hope, the states can help with the machine factories' e-mail list.


                  En drøm om en verden ren og dejlig.

                   A dream of a world pure and lovely.

                  Værn om din egen krop

                  Protect your own body
                  tk@nergy-machine.dk

Tag ikke afstand fra planetens fremtidige forureningsfri energi kilde.

The world's greatest and most valuable good, for all life

Søger mail adresser til maskinfabrikker, små som store til opgaven med at sætte produktion af energy-machine.dk i gang.

Til den tvivlende verden, man kan godt bruge, uden at forbruge.
Dette system er denne motors stabile energi, menneskeskabt, udstyret med.
 Utrolig velegnet til militæret. Drone fly uden op tankning.


 tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk

 

Manden der kunne , Manden der ville, Manden der gjorde det.

The man who could, the man who would, the man who did it.
Manden med 38 års forskning giver ren luft ilt miljø til Planeten.

The man with 38 years of research provides
clean air oxygen environment to the Planet.

Naturen har sat grænse.Når dette godtages falder dødstallet
                          i millionvis.
          Naturen kan man udmærket samarbejde med.
                            også med globale op varmning. 
   Nu betaler vi med sygdom og menneske liv
         4,5 millioner menneske liv om året

   
Siden denne hjemmeside start 2o10 er 46 millioner mennesker døde af luftforurening. sitat
Husk livets største gave er ren luft. Som du kan bidrage til.

Remember life's greatest gift is clean air. Which you can contribute toNyt  27-6-2019

Oversæt til eget sprog det er bedst
fra den orginale tekst.

energy-machine.dk hjemme besøg 1 år, 6,000 besøgende.Gode råd søges.

energy-machine.dk mangler emailadresser på seriøse maskinfabrikker.


En stor tak for dit besøg på hjemmesiden - og en stor tak, hvis du vil hjælpe dig selv til ren luft,
med at frembringe maskine fabrikkernes mailadresser  til
energy-machine.dk.


TK proposes a day of grief once a year, by law.

Help for this is necessary voices.


Det kan oplyses fonde ingen enterresse har i 4,5 millioner menneskers død af luft forurening. ikke en har kontaktet T K.

Giv en hjælpende energi hånd til  kommende millioner mennesker.

Foundations give a helping hand to future millions of people.

TK can refer to 4.5 million people killed by air pollution per year.
At home since the establishment 9 years ago, now there are 46 million killed by air pollution.

If we can also make a fund called human defense, the death of 46 million people
and bad enough to start up? asks TK.Thanks to the Bill Gates Fund for information.
Hope there are many funds that see this home website thank you.


Afløser de 3 gamle, W W W vind-vand-varme. Med tilhørende alt liv på planeten. denne energy-machine.dk
Gør alle nuværende forurenende energikilder urentable, de hører ikke nutiden til, og nu ser vi også naturen
blander sig, kan ikke bære mere.
Naturen blander sig også når vind energi larmen flyttes ud i havet.
Kan fiske bestanden opretholdes i vores naive

holding og støj som vi ikke selv kan godtage.? ? ? ?

 


TK gør nu fonde opmærksom på denne hjemmeside energy-machine.dk.
Der er jo noget der kaldes dyrenes værn, kan der også oprettes et menneskeværn? med 46 millioner dræbte siden 2010 af luftforurening,
 ( ikke en lyd fra noget fondt. )


Planetens hjemmeside. d 5-8-2019
38 års forskning og udviklings arbejde. 

Husk livsvigtig information er en pligt. 
Det er hvad energy-machine.dk tilbyder mennesker og Planeten.
Et langt bedre liv i den sidste halvdel af dit liv. Ren luft, ren ilt, rent miljø.
Hvilken skade påføre vi nu livet i havet ???????? 

permanent forstyrrelse i naturen med vind energi larmen.

vi ved lyd forplanter sig rigtig godt i havet. Skal havets liv nu alvorligt forstyrres af vores larm ?? en lovgivnings tilladelse efterlyses ? En
kommentar fra fiske industrien ønskes. d 9-1- 2020 TK  .


Hvad siger grundloven ? om forstyrrelse i naturen. ?? ?? ??
alt tyder på menneskers forurening forsætter.

Til meget stor skade for livet i havet, og  en selvfølge mennesker selv.

Ikkr en lyd.

Motoren kan bruges af alle og bruger ikke ilt og brandstof,  vand og afgiver ikke varme: en nødvendig nyskabelse. (Den globale opvarmning.)

 • Offentlig belysning
 • Transport Industrien - offentlig og private
 • Auto Industrien 
 • Fly Industrien 
  Skibs Industrien
 • Opvarmning  i industrien & private med meget mere.
  Husk der skrives kontrakt på det vi bliver enige om er gyldige.

  De gamle ustabile forurenende energikilder gøres urentable.

  T K retter ind og fremstiller motoren, der ikke forurener, ikke afgiver varme og larm. Den gør alle nuværende energikilder urentable. 
  ( I bytte med ren energi  og mindre dødstal i luft forurening i million vis)
  21-9-2019

  Hvad siger Rumforskningen til et godt & velegnet motor tilbud.
  En motor der arbejder på egen tilsat stabil evigheds energi ingen opladning, styre system og placering må rumforskningen tage sig af.
  Et ubeskriveligt gode til mennesker Planet & forskningen.
  Man kan godt bruge uden at forbruge. Hvem ved hvad Rumforskningen kan få ud af denne motor ingen optankning, modtager ikke energi udefra
  beskrevet evigheds energi motor, slidtage undtaget. uden tilsvining og  brug af ilt som der sker nu?. Ikke en lyd.

     Tak til en hjælpende hånd ? til maskinfabrikker - send gerne liste med mailadresser i
  Amerikas stater, Japans regioner, Kinas regioner,
  Det vil senere blive oplyst på hjemmesiden hvilken regioner og stater der medvirker til en renere Planet. 

  Skulle det være tilfældet, at Fonde Landenes lovgivninger og nyheds medier, har fået øje på
  denne enorme omvæltning i energi sektoren med mere, er adressen den samme. ikke en lyd derfra. Et stort håb at Google tillader denne hjemme side
  Der er stadig tale om 4,5 millioner menneskers liv dårlig alderdom og død pr år af luftforurening.
  Tak for de mange tusinde besøg, på hjemmesiden nu pr år.
                        Forskning & Nytænkning.

Alle Amrikas stater, alle Japans regioner, alle Kinas regioner,

Skal vi starte her?
Alabama Statens Kontor. d 23-8-2019
Kontakt søges til disse kontorer som menes at være forpligtet at oplyse sine borgere og  maskinfabrikker og nyhedsmedier om livsvigtig information. Som omfatter mennesker 4,5 millioners død pr år på grund af luft forurening.
Når dette er foretaget sendes det til

tk@energy-machine.dk hvilken stater der medvirker til Planetens nye energi kilde, naturen har
sagt stop og mindre forurening
, som kræver de mange døds ofre. På forhånd TAK . 
Narurens nødvendige moderne stabile evigheds energi kilde.
T V 2, -12-10-2019 -30,000 japaner uden strøm, Det ville aldrig kunne ske, her eller der med stabile energy-machine.dk
et godt råd, hold ikke fast i gamle ustabile forurenings energi kilder.
Det fortæller og beviser hvor sårbare gamle store enheder er.
Naturen bestemmer. Naturen godtager Planetens
energy-machine.dk for ren energi og miljø til alt liv.

Det oplyses i tv at Vestas fyrer 90 mand i Ringkøbing . Det er kedeligt men måske kan alle begynde at forstå at Naturen bestemmer.TV oplyser
om mange flere fyringer også i Tyskland  flere hundrede.Vesta og Simens.
d 30-9-20219
Vesta og Simens kan det have interresse med et rimligt samarbejde? ikke en lyd.
I har kunderne endnu,T K Jeg har evigheds fremtidens stabile energi kilde. Ifølge naturens love.

Energy-machine.dk har længe ventet på at vindmølleindustrien ville søge kontakt. Til moderne
ren luft og miljø.Som svarer til nutiden. Tinus Kristensen har i sit tidligere arbejde med varme og gnidningsfri modstand som man påstod, man ikke kan,det kunne TK og han kunne også give

10 års garanti på sit arbejde, også på slidtage. Alt holdt som skriftlig lovet.
Maskine fabrikker hvad ønsker i, forbindelse med tilbudet? giv venligst udtryk for dette.


Kontakt søges til maskine fabrikkerne, 30 brugbare mail adresser pr stat.
Til produktion af Planetens nye stabile forurenings fri energi kilde.

Kan du huske det gamle ord, kun tåber frygter ikke havet.
Kan du huske det nye ord, kun tåber frygter ikke kommende oversvømmelser.


Naturen kræver på 7 punkter den Globale opvarmning skal ændres.

Naturen godtager ikke den menneske skabt forurening.

Og det kan vi ikke sådan lige.
En forurening gennem 100 år. Det skal vi muligvis bruge 20 år til oprydning.

Siger TK i sin viden efter den nye forurenings fri brandstof fri,  

ilt fri, miljø fri, energi kilde nu skal sættes i produktion. Mangler du viden
om evigheds energi, send venligst en mail hvis du høre til maskine
fabrikker.
Og følg hjemmesidens oplysninger.

Nøglerne til livets fremtid. Ren luft. Og stabil varme fra den stabile
menneske skabte evigheds system - energi kilde.


 We have seen an unusual summer.
When do we see an unusual winter?

When everything is frozen.

The best thing is incredible, an energy source of format.


Det utrolige  er opnået, en evigheds stabil energi kilde af format.

Planet's future in the world new eternity pollution free, stable energy source.
38 years of research.

Energy Præsident.

Tinus Kristensen
tk@energy-machine.dk
www.energy-machine.dk  

Energy-machine.dk 
Kender 7 punkter som er aldeles nødvendig, skal foretages i forbindelse med den globale opvarmning
som formode vil tage 20 år at gennem føre, dette er hvad vi mennesker skal gennemføre mod solens stråler
og menneskes brutale virke gennem 100 år. Der ligger 38 års forskning bag disse resultater som kan og vil
løser den globale opvarmning. Kun naturen kender antal på oversvømmelser i kommende år. d 13-11-2019 Vi ser nu den første ovessvømmelse i Venedig.
Tilføjelse. 1 oversvømmelse mere

vist i TV 2 d 28-11 2019 en stor mark står under vand. Dansk.
Vi vil også opleve at jorden bliver så opløst at maskinerne ikke kan
køre på markerne, det første tegn har vi set i tv, så har vi 2 problemer
luft forurening og sulte døden.
 
og træer vil vælte, menneske skabte. Naturkatastrofe er uungåligt. 
d 17-2-2020 Kom oversvømmelser så i Kolding
ifølge TV 2
samt i Horsens by d 18-2-2020

and trees will overthrow, man created. Natural disaster is inevitable.
d 17-2-2020 Then came flooding in Kolding according to TV 2
and in Horsens town d 18-2-2020 Dansk.


Ja vi har sandelig gjordt det godt til vores efterkommere.
Den forurenede luft, Den globale opvarmning og begyende voldsom støj
til havets liv, og som vi ser i tv også er stærkt forurenet af mennesker.
Når energy-machine.dk bliver tilstræklig udbredt falder den globale temperatur
og luft forurening. begge dele er naturbestemte.
Et langt bedre liv i sidste halvdel af livet. Kan du se frem til.


Nu ved du, at energy-machine.dk kan hjælpe millioner af mennesker til et meget bedre liv den sidste halvdel af livet. Samt planeten, der er alvorligt beskadiget.
2020 hjemmeside. Uansvarlighed præger billedet med mere forurening af havet
til stor skade for alt liv.

   

Now you know that energy-machine.dk Can help millions of people for a much better life the last half of life. As well as the planet which is severely damaged.

2020 Homepage.

Irresponsibility characterizes the image with more pollution of the sea
to great harm to all life.


Tinus Kristensen


-

              Give it to a friend. Help save lives and good old age.

                                       A new life clean air.
                                  To 6000 visitors per year,

                                   

                                     tk@energy-machine.dk

                                   www.energy-machine.dk

  

                         
     


                                                           
                                                                                   

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

EN HEL VERDEN KAN GLÆDE SIG          

Verden står med al den energi, og ilt den har behov for.
Hvis maskinfabrikkerne vil ?
Denne hjemmeside oplyser om livsvigtig information.

This website provides vital information.

Forskning & Nytænkning til hele verden. Ren luft. Ren miljø.
Der tænkes meget på Holland,Tyskland, Belgien, England.
d 13-11-2019
Vi ser nu den første ovessvømmelse i Venedig. 1 mere i Danmark tv
Verdens fremtid også til drivhuse gartnerier private i hele verden lys og varme. Forlæng dagen brændstof fri, 
forurenings fri, energi.
Energimaskinen kan blandt meget andet sikre stabil strøm ved. oversvømmelser   
motoren kan også forøge vand gennemstrømning i å og floder forurenings fri
samarbejdet med naturen. Glem de gamle fordomme det kan man ikke,
Vi lever i nyeste tid med nyeste muligheder med nyeste nytænkning det er
denne energy-machine.dk fremstillet energi kilde.

d 13-11-2019
Vi ser nu den første ovessvømmelse i Venedig. 1 mere i Danmark tv
Verdens fremtid også til drivhuse gartnerier private i hele verden lys og varme. Forlæng dagen brændstof fri, 
forurenings fri, energi.
Energimaskinen kan blandt meget andet sikre stabil strøm ved. oversvømmelser   
motoren kan også forøge vand gennemstrømning i å og floder forurenings fri
samarbejdet med naturen. Glem de gamle fordomme det kan man ikke,
Vi lever i nyeste tid med nyeste muligheder med nyeste nytænkning det er
denne energy-machine.dk fremstillet energi kilde.

       

Forurening er et stigende problem pga de eksisterende energikilder.
ENERGY-MACHINE.dk forurener IKKE, Verdens største gave ren luft.

INFORMATION vedrørende telefonopkald: telefon er blokeret pga useriøse opkald. besvarer kun

e mails - send e mail til tk@energy-machine.dk

Information about telephone - I do only answer emails


T K oplever en måløs verden vedrørende nyskabelsen.

Det er ikke en opfindelse,det er en videre udvikling af tidligere arbejde

T K is experiencing a speechless world of innovation.
It is not an invention, it is a further development of past work.Har du også tjek på dine egne lunger ?
4,5 millioner dør om året af luft forurening sitat.

 


       

Forurening er et stigende problem pga de eksisterende energikilder
ENERGY-MACHINE.dk forurener IKKE, Verdens største gave ren luft.

I

e mails - send e mail til tk@energy-machine.
Information about telephone - I do only answer emails


T K oplever en måløs verden vedrørende nyskabelsen.

Det er ikke en opfindelse,det er en videre udvikling af tidligere arbejde

T K is experiencing a speechless world of innovation.
It is not an invention, it is a further development of past work.


Copyright © All Rights Reserved.